GOIYALA URUTTU on Clubhouse

GOIYALA URUTTU Clubhouse
2.6k Members
🙊 Comedy 💥 Fun 🙊 Comedy Topics
Updated: Mar 27, 2024

Description

𝐋𝐞𝐭'𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬!!

Cʟᴜʙ ᴡʜɪᴄʜ ᴄᴏɴsɪsᴛs ᴏғ 💥

ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ 🥵
ᴍᴜsɪᴄ 🎶
ғᴜɴ ᴀɴᴅ ᴍᴏʀᴇ ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴᴍᴇɴᴛ 💖✨🤤Nᴇᴇɢᴀ ᴇᴠᴏʟᴏ Pᴇʀᴜ ᴄʟᴜʙ Mᴇʟᴀ ʜᴀᴛᴇʀ sᴘʀᴇᴀᴅ ᴘᴀɴᴀʟᴜᴍ ᴍᴏᴅ ᴠᴀɴɢɪ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ ᴀᴅɪᴄʜᴀʟᴜᴍ🤣ɴᴀ ᴄʟᴜʙ ᴏᴘᴇɴ ᴘᴀɴɪ sᴏɴɢ ᴘᴏᴅᴜᴠᴀɴ ᴅᴀ😂😂😂💥


✴️ 𝘿𝙤𝙣'𝙩 𝙖𝙨𝙠 𝙢𝙤𝙙𝙨 🤫

✴️ 𝙈𝙤𝙙𝙨 𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙘𝙡𝙪𝙗 𝘼𝙙𝙢𝙞𝙣𝙨 & 𝙡𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧𝙨 😊😉

✴️ 𝙋𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙢𝙞𝙘 𝙤𝙛𝙛 🔇 𝙣𝙟𝙤𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝙫𝙞𝙗𝙚 𝙩𝙤𝙜𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧 🎊👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩

✴️ 𝙊𝙫𝙚𝙧𝙡𝙖𝙥 𝙥𝙖𝙣𝙞𝙜𝙖 𝙣𝙖 𝙠𝙖𝙣𝙙𝙞𝙥𝙖 𝙧𝙚𝙢𝙤𝙫𝙚 𝙖𝙙𝙞𝙥𝙖𝙣🚀🌬️🌪️

ׁׅ »»—>🅕🅞🅤🅝🅓🅔🅡 ~ -------+<—««𝘼𝙙𝙢𝙞𝙣𝙨
Bʟᴏᴏᴅ ғʀɪᴇɴᴅs👨‍❤️‍👨💥💯

𝙡𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧𝙨
sᴏᴜʟ's👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩💥💯

Rules

No adult talks🔞

Don't hurt anyone by ur words ,don't use bad words ,respect girls and their words ,

Anbana ullangal💖

Fun overloaded spreading

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 2,643 -1 -0.1%
March 02, 2023 2,644 -56 -2.1%
December 01, 2022 2,700 +100 +3.9%
September 30, 2022 2,600 +100 +4.0%
August 27, 2022 2,500 +100 +4.2%
August 01, 2022 2,400 +100 +4.4%
June 30, 2022 2,300 +100 +4.6%
June 23, 2022 2,200 -100 -4.4%
June 03, 2022 2,300 +100 +4.6%
May 15, 2022 2,200 -500 -18.6%
April 24, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 03, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 27, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 12, 2022 2,400 +286 +13.6%
November 24, 2021 2,114 +1 +0.1%
November 23, 2021 2,113 -7 -0.4%
November 22, 2021 2,120 +1 +0.1%
November 20, 2021 2,119 +1 +0.1%
November 19, 2021 2,118 -5 -0.3%
November 18, 2021 2,123 +51 +2.5%
November 17, 2021 2,072 -1 -0.1%
November 16, 2021 2,073 +37 +1.9%
November 15, 2021 2,036 +71 +3.7%
November 14, 2021 1,965 +126 +6.9%
November 13, 2021 1,839 +41 +2.3%
November 12, 2021 1,798 +18 +1.1%
November 11, 2021 1,780 +41 +2.4%
November 10, 2021 1,739 +182 +11.7%
November 09, 2021 1,557 -2 -0.2%
November 08, 2021 1,559 +5 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs