حقیقتهای روانشناسی on Clubhouse

حقیقتهای روانشناسی Clubhouse
2.3k Members
Updated: May 14, 2022

Description

تمامی رفتارها و فرایندهای روانی انسان برخاسته از ذهن او است. هدف ما معرفی کتابهای روانشناسی ، شنیدن تجارب همدیگر ودر کنار آن
_ مطالعه رفتارهای انسان و پیامدهای آن
_ مطالعه فرایندهای روانی مثل احساسات، هیجانات و افکار
_ بررسی مغز و کارکردهای آن و نقش آن در رفتار و فرایند های روانی
_ پرداختن به اختلالات روانی ، مشکلات سازگاری
_ بررسی سلامت و روان ، بهداشت روان
_ کمک به بهبود عملکرد انسان ها
می باشد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 30, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 11, 2022 2,200 +174 +8.6%
November 24, 2021 2,026 +12 +0.6%
November 15, 2021 2,014 +2 +0.1%
November 14, 2021 2,012 +9 +0.5%
November 12, 2021 2,003 +8 +0.5%
November 09, 2021 1,995 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,994 +5 +0.3%
November 07, 2021 1,989 -1 -0.1%
November 06, 2021 1,990 +3 +0.2%
November 03, 2021 1,987 +2 +0.2%
November 01, 2021 1,985 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,986 +3 +0.2%
October 29, 2021 1,983 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,984 +5 +0.3%
October 26, 2021 1,979 +158 +8.7%
August 27, 2021 1,821 +1 +0.1%
August 26, 2021 1,820 +4 +0.3%
August 25, 2021 1,816 +4 +0.3%
August 24, 2021 1,812 +2 +0.2%
August 22, 2021 1,810 +4 +0.3%
August 21, 2021 1,806 +5 +0.3%
August 20, 2021 1,801 +6 +0.4%
August 19, 2021 1,795 -1 -0.1%
August 18, 2021 1,796 +3 +0.2%
August 17, 2021 1,793 +5 +0.3%
August 16, 2021 1,788 +82 +4.9%
July 30, 2021 1,706 +128 +8.2%
July 09, 2021 1,578 +13 +0.9%
July 08, 2021 1,565 +14 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs