فرکانس مثبت on Clubhouse

فرکانس مثبت Clubhouse
2.7k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

مکانی برای گرفتن انرژی مثبت و آرامش 💜😇
خواهش اول🙏🏻: دوستان عزیزدلم لطفاًبه همه عقاید احترام بگذارید،با کمال احترام نظر خود رابیان کنید😍😘🌺
خواهش دوم🙏🏻: دوستان جانم لطفاً در صورت داشتن صحبتی مایک بزنید و روی مایک یکدیگر نیایید 🤫🙏🏻🥰🌺
خواهش سوم🙏🏻: اینجا پر از انرژی مثبت و فرکانس مثبت است و همه حق صحبت و نشان دادن استعداد خود را دارند لطفاً کسی را تخریب نکنید🥰😘😍 از اینکه شما را در جمع خود داریم به خود میبالیم🌺🙏🏻💜

Rules

خواهش اول🙏🏻

دوستان عزیزدلم لطفاًبه همه عقاید احترام بگذارید،با کمال احترام نظر خود رابیان کنید😍😘🌺

خواهش دوم🙏🏻

دوستان جانم لطفاً در صورت داشتن صحبتی مایک بزنید و روی مایک یکدیگر نیایید 🤫🙏🏻🥰🌺

خواهش سوم🙏🏻

اینجا پر از انرژی مثبت و فرکانس مثبت است و همه حق صحبت و نشان دادن استعداد خود را دارند لطفاً کسی را تخریب نکنید🥰😘😍 از اینکه شما را در جمع خود داریم به خود میبالیم🌺🙏🏻💜

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 2,765 +9 +0.4%
October 11, 2023 2,756 +4 +0.2%
September 11, 2023 2,752 +3 +0.2%
August 13, 2023 2,749 +3 +0.2%
July 12, 2023 2,746 +2 +0.1%
June 18, 2023 2,744 -12 -0.5%
March 18, 2023 2,756 +1 +0.1%
March 02, 2023 2,755 +55 +2.1%
January 23, 2023 2,700 -100 -3.6%
January 20, 2023 2,800 +100 +3.8%
October 24, 2022 2,700 +100 +3.9%
August 01, 2022 2,600 +100 +4.0%
June 23, 2022 2,500 +100 +4.2%
May 14, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 17, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 27, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 12, 2022 2,100 +673 +47.2%
November 24, 2021 1,427 +7 +0.5%
November 21, 2021 1,420 +5 +0.4%
November 20, 2021 1,415 +22 +1.6%
November 15, 2021 1,393 +9 +0.7%
November 13, 2021 1,384 +4 +0.3%
November 12, 2021 1,380 +2 +0.2%
November 11, 2021 1,378 +3 +0.3%
November 09, 2021 1,375 +4 +0.3%
November 08, 2021 1,371 +5 +0.4%
November 07, 2021 1,366 +2 +0.2%
November 06, 2021 1,364 +10 +0.8%
November 05, 2021 1,354 +31 +2.4%
November 01, 2021 1,323 +4 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs