➪𝗔𝗕𝗗𝗜 ꨄ 𝗔𝗛𝗠𝗘𝗗 on Clubhouse

➪𝗔𝗕𝗗𝗜 ꨄ 𝗔𝗛𝗠𝗘𝗗 Clubhouse
1.4k Members
🙊 Comedy 🎫 Performances Topics
Updated: May 13, 2022

Description

𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗧𝗢 ➪ 𝗔𝗕𝗗𝗜 ꨄ 𝗔𝗛𝗠𝗘𝗗.

Rules

Rule No:1

Wᴀxᴀᴀᴅ ʀᴀʙᴛᴏ ᴋᴜ sᴀᴍᴇᴇ ʏᴏᴜ ғʀᴇᴇ.

Rule No:2

Wᴀxᴀᴀᴅ ʀᴀʙᴛᴏ ᴋᴀ sᴀᴍᴀʏsᴏ ʏᴏᴜ ғʀᴇᴇ. ℍ𝕒 𝕚𝕚𝕤𝕠𝕠 𝕕𝕒𝕔𝕨𝕠𝕠𝕟 𝕡𝕝𝕤 𝕒𝕟𝕚𝕘𝕦 𝕜𝕦𝕞𝕒 𝕕𝕙𝕒𝕝𝕚𝕟 𝕢𝕠𝕗𝕟𝕒 𝕜𝕒𝕞𝕒 𝕔𝕖𝕝𝕚𝕟 𝕜𝕒𝕣𝕠 𝕨𝕒𝕝𝕒𝕝𝕜𝕖𝕪𝕠𝕨/𝕎𝕒𝕝𝕒𝕒𝕤𝕙𝕖𝕪𝕖𝕪 𝕩𝕦𝕞𝕒𝕒𝕟𝕒 𝕙𝕒 𝕚𝕚𝕗𝕒𝕙𝕞𝕚𝕟.

Rule No:3

Tʜɪs ɪs ʏᴏᴜʀ ʀᴏᴏᴍ, Aᴀᴅ ʙᴀᴀᴅ ᴜ ᴍᴀʜᴀᴅsᴀɴᴛɪʜɪɪɴ ᴀsxᴀᴀʙᴛᴀʏᴅᴀ ǫᴀᴀʟɪɢᴀ ᴏɴᴇ ʟᴏᴠᴇ❤️🌺. 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,400 +330 +30.9%
November 22, 2021 1,070 +4 +0.4%
November 21, 2021 1,066 +2 +0.2%
November 17, 2021 1,064 +6 +0.6%
November 16, 2021 1,058 +1 +0.1%
November 15, 2021 1,057 +3 +0.3%
November 14, 2021 1,054 +1 +0.1%
November 13, 2021 1,053 +8 +0.8%
November 12, 2021 1,045 +1 +0.1%
November 11, 2021 1,044 +17 +1.7%
November 10, 2021 1,027 +6 +0.6%
November 08, 2021 1,021 -3 -0.3%
November 04, 2021 1,024 +7 +0.7%
November 01, 2021 1,017 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,016 +3 +0.3%
October 30, 2021 1,013 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,011 +7 +0.7%
October 28, 2021 1,004 +1 +0.1%
October 27, 2021 1,003 +501 +99.9%
August 27, 2021 502 +1 +0.2%
August 26, 2021 501 +8 +1.7%
August 25, 2021 493 +5 +1.1%
August 24, 2021 488 +10 +2.1%
August 23, 2021 478 +11 +2.4%
August 22, 2021 467 -1 -0.3%
August 21, 2021 468 +2 +0.5%
August 18, 2021 466 +10 +2.2%
August 16, 2021 456 +11 +2.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs