بوشهریا on Clubhouse

بوشهریا Clubhouse
5.4k Members
🌙 Late Night ✨ Meet People Topics
Updated: May 21, 2022

Description

به کلاب بوشهریا خوش اومدین 🎇

قراره باهم بازی کنیم

آهنگها و شعرهای سنتی بوشهر رو میشنویم

خوش میگذرونیم

بازی میکنیم

معاشرت میکنیم

و همه ی اینا با کمال احترام انجام میشه چون همه یه خانواده هستیم دور هم.

Rules

لطفا به عقاید یکدیگر احترام بگذارید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 23, 2022 5,400 +100 +1.9%
March 19, 2022 5,300 +100 +2.0%
March 12, 2022 5,200 +1,170 +29.1%
November 24, 2021 4,030 +31 +0.8%
November 20, 2021 3,999 +30 +0.8%
November 18, 2021 3,969 +15 +0.4%
November 16, 2021 3,954 +5 +0.2%
November 15, 2021 3,949 +12 +0.4%
November 14, 2021 3,937 +6 +0.2%
November 12, 2021 3,931 +19 +0.5%
November 10, 2021 3,912 +7 +0.2%
November 09, 2021 3,905 +2 +0.1%
November 08, 2021 3,903 +17 +0.5%
November 07, 2021 3,886 +31 +0.9%
November 04, 2021 3,855 +56 +1.5%
October 31, 2021 3,799 +13 +0.4%
October 30, 2021 3,786 +2 +0.1%
October 29, 2021 3,784 +8 +0.3%
October 28, 2021 3,776 +622 +19.8%
August 26, 2021 3,154 +3 +0.1%
August 25, 2021 3,151 +26 +0.9%
August 24, 2021 3,125 +5 +0.2%
August 21, 2021 3,120 -3 -0.1%
August 20, 2021 3,123 -1 -0.1%
August 19, 2021 3,124 +21 +0.7%
August 18, 2021 3,103 +4 +0.2%
August 17, 2021 3,099 +299 +10.7%
July 09, 2021 2,800 +28 +1.1%
July 07, 2021 2,772 +25 +1.0%
July 06, 2021 2,747 +8 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs