S⃨U⃨L⃨D⃨A⃨A⃨N⃨ O⃨S⃨M⃨A⃨N⃨ on Clubhouse

Updated: Aug 12, 2022
S⃨U⃨L⃨D⃨A⃨A⃨N⃨ O⃨S⃨M⃨A⃨N⃨ Clubhouse
3.4k Followers
815 Following
Jan 26, 2021 Registered
@suldaan15 Username

Bio

🌑G̾A̾R̾A̾B̾K̾A̾🦁D̾H̾I̾I̾K̾H̾S̾H̾E̾🌑
🇸🇪📍
Calacal liima barin😌

Alxm for everting ❤️⬇️⬇️

👌𝕋𝕖𝕒𝕞𝕜𝕖𝕟𝕒 𝕞𝕒𝕣𝕟𝕒𝕓𝕒 𝕟𝕠𝕠 𝕙𝕠𝕠𝕤

𝐈𝐆𝐀 𝐩𝐚𝐝𝐚𝐧 𝐜𝐚𝐥𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐒𝗼𝗺𝐚𝐥𝐢𝐚💪🥰
𝕊𝕠𝕞𝕒𝕝𝕚𝕒 🩸💉
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
🟦🟦🟦🟦🟦 ✩🟦🟦🟦🟦🟦
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
𝔸𝕨𝕝𝕒𝕕𝕦𝕝 ℂ𝕒𝕤𝕚𝕞𝕒𝕙🩸

Kibir ana Dhalay ☺️

.. . 🌺🌺W̑̈Ȃ̈D̑̈Ȃ̈J̑̈Ȋ̈Ȓ̈ F̑̈Ȃ̈M̑̈Ȋ̈L̑̈Y̑̈🌺🌺

➡️ 🌹Manchester United ❤️🌹

Invited by: Wah Di bloodclot

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
April 15, 2022 3,400 +100 +3.1%
March 09, 2022 3,300 +100 +3.2%
February 18, 2022 3,200 -100 -3.1%
November 03, 2021 3,300 +100 +3.2%
October 12, 2021 3,200 +200 +6.7%
October 05, 2021 3,000 +100 +3.5%
September 23, 2021 2,900 +100 +3.6%
September 22, 2021 2,800 +582 +26.3%
August 14, 2021 2,218 +901 +68.5%
June 29, 2021 1,317 +44 +3.5%

Charts

Member of

More Clubhouse users