ಹುಳಿಮೇಲಾರ - HuliMelaara on Clubhouse

ಹುಳಿಮೇಲಾರ - HuliMelaara Clubhouse
1.8k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಿಕರ ಕೂಟ
ಹವ್ಯಕರ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತಾಡಿ: ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬತ್ತರೆ, ಸಂವಹನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿಯೇ ಇರಲಿ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತಾಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾತಾಡುದರ ಕೇಳಿಕ್ಕಿ: ಎಲ್ಲೋರು ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿರೆ ಗೌಜಿ ಆವ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾತಾಡುದು ಪೂರ್ತಿ ಆದಿಕ್ಕಿ, ನಿಂಗ ಮಾತಾಡಿ.

Rules

ಹವ್ಯಕರ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತಾಡಿ

ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬತ್ತರೆ, ಸಂವಹನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿಯೇ ಇರಲಿ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತಾಡುವ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾತಾಡುದರ ಕೇಳಿಕ್ಕಿ

ಎಲ್ಲೋರು ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿರೆ ಗೌಜಿ ಆವ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾತಾಡುದು ಪೂರ್ತಿ ಆದಿಕ್ಕಿ, ನಿಂಗ ಮಾತಾಡಿ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 1,849 +3 +0.2%
December 24, 2023 1,846 +4 +0.3%
November 11, 2023 1,842 +3 +0.2%
October 12, 2023 1,839 0 0.0%
September 12, 2023 1,839 +1 +0.1%
August 14, 2023 1,838 0 0.0%
July 12, 2023 1,838 0 0.0%
June 19, 2023 1,838 -14 -0.8%
March 18, 2023 1,852 +1 +0.1%
March 03, 2023 1,851 -49 -2.6%
December 24, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 12, 2022 1,800 -28 -1.6%
November 24, 2021 1,828 -1 -0.1%
November 18, 2021 1,829 -2 -0.2%
November 16, 2021 1,831 +4 +0.3%
November 11, 2021 1,827 -3 -0.2%
November 07, 2021 1,830 -2 -0.2%
November 01, 2021 1,832 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs