ಬಾ ಗುರು ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ on Clubhouse

ಬಾ ಗುರು ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ Clubhouse
2k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

•☞ Mod and Admin keli sneha kaledu kolla bedi🤗:
•☞ Noo loose talk plz 🙏😑:
•☞ Illi yella nammore navella onde aramagi iri 😂:

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 2,020 0 0.0%
October 11, 2023 2,020 +4 +0.2%
September 11, 2023 2,016 0 0.0%
August 13, 2023 2,016 -2 -0.1%
July 12, 2023 2,018 +2 +0.1%
June 18, 2023 2,016 -25 -1.3%
March 17, 2023 2,041 +3 +0.2%
March 01, 2023 2,038 +38 +1.9%
December 28, 2022 2,000 -100 -4.8%
October 30, 2022 2,100 +100 +5.0%
October 24, 2022 2,000 -100 -4.8%
May 08, 2022 2,100 +200 +10.6%
April 17, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 12, 2022 1,800 -21 -1.2%
November 23, 2021 1,821 -5 -0.3%
November 19, 2021 1,826 -1 -0.1%
November 18, 2021 1,827 -4 -0.3%
November 16, 2021 1,831 +1 +0.1%
November 13, 2021 1,830 -2 -0.2%
November 11, 2021 1,832 -1 -0.1%
November 10, 2021 1,833 +37 +2.1%
November 09, 2021 1,796 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,795 -2 -0.2%
November 07, 2021 1,797 -3 -0.2%
November 06, 2021 1,800 -3 -0.2%
November 04, 2021 1,803 -1 -0.1%
October 30, 2021 1,804 -1 -0.1%
October 29, 2021 1,805 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs