CIYAAL MADIINO GANG on Clubhouse

CIYAAL MADIINO GANG Clubhouse
1.2k Members
Updated: May 14, 2022

Description

ꜱᴀᴀxiiʙᴀᴅᴀ ꜱʜᴀʀᴀꜰᴛᴀ ɪʏᴏ xᴜꜱʜᴍᴀᴅᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴋᴜꜱᴏᴏᴅʜᴀᴡᴀᴀᴅᴀ ʜᴏʏɢᴀ ᴀʏ ᴋᴜ ᴋᴜʟᴍᴀᴀɴ ᴅʜᴀʟɪɴʏᴀʀᴀdᴀ ᴜɢᴜ Qɪɪᴍᴀʜᴀ ɪʏᴏ Qᴀᴅᴀʀɪɴᴛᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴄʟᴜʙʜᴏᴜꜱᴇ.❤️. 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒕𝒐 𝒋𝒐𝒊𝒏 𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒍𝒖𝒃. ✧༝┉┉┉┉┉˚*❋ ❋ ❋*˚┉┉┉┉┉༝✧
ʜᴀʟᴋᴀᴀɴ ᴡᴀxᴀᴀɴ ᴋᴜ Qᴀʙᴀɴᴀᴀ ʙᴀʀɴᴀᴀᴍɪᴊʏᴏ ᴀᴀᴅ ᴜxɪɪꜱᴏ ʙᴀᴅᴀɴ.🙏❤️. ✳ 𝗜𝘀𝗯𝗮𝗿𝗮𝘀𝗵𝗼 ༄ 𝐃𝐚𝐝𝐤𝐮 𝐰𝐚𝐚 𝐇𝐚𝐧𝐭𝐢𝐲𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐨. ✳ 𝗠𝗨𝗫𝗔𝗔𝗗𝗔𝗥𝗢.📖 🎶 ✳🥀𝗛𝗶 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 📩 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 + 𝘀𝗻𝗮𝗽𝗰𝗵𝗮𝘁. ✳ Kᴀғᴛᴀɴ ɪʏᴏ Sʜᴇᴇᴋᴏ

Rules

No remov

Ciyaal Madiiino hadii aa thay wax remov ku dhahaayo malahan

Respekt

Mahaan ku jooog xishmad iyo jawi dagan

No qabyalad

All wellcom ciyaal madiino we are one familje pls no qabalayd

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,200 -83 -6.5%
November 24, 2021 1,283 -1 -0.1%
November 23, 2021 1,284 -2 -0.2%
November 22, 2021 1,286 -4 -0.4%
November 16, 2021 1,290 -1 -0.1%
November 15, 2021 1,291 -1 -0.1%
November 14, 2021 1,292 -1 -0.1%
November 13, 2021 1,293 -2 -0.2%
November 12, 2021 1,295 +15 +1.2%
November 09, 2021 1,280 +3 +0.3%
November 06, 2021 1,277 -1 -0.1%
November 04, 2021 1,278 -1 -0.1%
November 03, 2021 1,279 +20 +1.6%
November 01, 2021 1,259 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,260 -3 -0.3%
October 28, 2021 1,263 -4 -0.4%
October 27, 2021 1,267 +612 +93.5%
August 27, 2021 655 +3 +0.5%
August 26, 2021 652 +34 +5.6%
August 25, 2021 618 +61 +11.0%
August 24, 2021 557 +41 +8.0%
August 23, 2021 516 +30 +6.2%
August 22, 2021 486 +69 +16.6%
August 21, 2021 417 +9 +2.3%
August 20, 2021 408 +5 +1.3%
August 19, 2021 403 +11 +2.9%
August 18, 2021 392 +65 +19.9%
August 17, 2021 327 +18 +5.9%
August 16, 2021 309 +48 +18.4%
August 15, 2021 261 +3 +1.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs