Smart Holhuashi on Clubhouse

Smart Holhuashi Clubhouse
1.4k Members
Updated: Mar 18, 2023

Description

މި ޕްލެޓްފޯމްގައި ދައްކާ ވާހަކައިގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އެ ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި އަދި އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

Rules

ޤަވާޢިދު 01.

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާއި ޚިލާފް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. މި ޕްލެޓް ފޯމްގައި ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ޤަވާޢިދު 02.

އަދި މި ޕްލެޓްފޯމްގައި ދައްކަވާ ވާހަކައެއްގެ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނީ އެ ވާހަކަ އެއް ދެއްކެވި ފަރާތުންނެވެ.

ޤަވާޢިދު 03.

އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޚްތިރާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ގަޑީގައި މައިކް އޮފް ކޮއްގެން ފުރުސަތު ލިބެންދެން އަޑު އެހުމަށް މަޑުކޮއްލެއްވުން އެދެމެމެވެ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 1,493 0 0.0%
March 03, 2023 1,493 -7 -0.5%
March 12, 2022 1,500 +30 +2.1%
November 24, 2021 1,470 +2 +0.2%
November 18, 2021 1,468 -1 -0.1%
November 13, 2021 1,469 +2 +0.2%
November 11, 2021 1,467 +1 +0.1%
November 10, 2021 1,466 +4 +0.3%
November 09, 2021 1,462 +3 +0.3%
November 08, 2021 1,459 +6 +0.5%
November 07, 2021 1,453 +9 +0.7%
November 04, 2021 1,444 -2 -0.2%
November 01, 2021 1,446 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,447 +6 +0.5%
October 29, 2021 1,441 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs