قوانین ثابت جهان هستی on Clubhouse

قوانین ثابت جهان هستی Clubhouse
2.2k Members
📻 Podcasts 🍏 Education Topics
Updated: May 20, 2022

Description

خداوند وعده داد سالهایی که ملخ ها خوردند را به تو باز میگردانم

Rules

قانون اول شفادهی زندگی

احساس خوب = اتفاقات خوب

قانون دوم شفادهی زندگی

به این باور میرسیم که ما خالق تمام اتفاقات زندگیمون هستیم و باور های ما زندگی مون رو میسازه این یک قانون است

قانون سوم شفادهی زندگی

ما باور داریم یک نیروی در جهان هستی ما رو هدایت می کنه در هر لحظه به ما میگوید و هر چقدر بتونیم باورش کنیم رسیدن به اهداف آسون ترین کار دنیا میشه

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 14, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 18, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 11, 2022 2,000 +396 +24.7%
November 23, 2021 1,604 +12 +0.8%
November 21, 2021 1,592 +8 +0.6%
November 20, 2021 1,584 +14 +0.9%
November 16, 2021 1,570 +10 +0.7%
November 15, 2021 1,560 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,559 +9 +0.6%
November 13, 2021 1,550 +11 +0.8%
November 12, 2021 1,539 +11 +0.8%
November 11, 2021 1,528 +12 +0.8%
November 10, 2021 1,516 +41 +2.8%
November 06, 2021 1,475 +58 +4.1%
November 01, 2021 1,417 +28 +2.1%
October 30, 2021 1,389 +29 +2.2%
October 29, 2021 1,360 +19 +1.5%
October 28, 2021 1,341 +443 +49.4%
August 26, 2021 898 +3 +0.4%
August 25, 2021 895 +3 +0.4%
August 23, 2021 892 +1 +0.2%
August 22, 2021 891 +11 +1.3%
August 19, 2021 880 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs