راک و متال ایرانی on Clubhouse

راک و متال ایرانی Clubhouse
2.9k Members
🌊 Art 🎧 Music 🌊 Art Topics
Updated: Mar 26, 2024

Description

خوش آمدید!
گفتگو، تبادل نظر، معرفی بندها و هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی

نکات مهم:
احترام متقابل به هر جنسیت از هر گروه سنی، مذهب، دین، نژاد، قوم، زبان، شهر، کشور، دید سیاسی، محدودیت و معلولیت جسمی و روانی، گرایش جنسی، شغل و حرفه، طبقه اجتماعی و غیره واجب است. «لطفا عاقلانه و بالغانه تبادل نظر کنید».

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 2,903 +3 +0.2%
August 14, 2022 2,900 +100 +3.6%
May 14, 2022 2,800 +100 +3.8%
April 03, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 12, 2022 2,600 +407 +18.6%
November 24, 2021 2,193 +71 +3.4%
November 16, 2021 2,122 +26 +1.3%
November 10, 2021 2,096 +16 +0.8%
November 08, 2021 2,080 +3 +0.2%
November 07, 2021 2,077 +10 +0.5%
November 06, 2021 2,067 +31 +1.6%
November 01, 2021 2,036 +7 +0.4%
October 31, 2021 2,029 +9 +0.5%
October 29, 2021 2,020 +9 +0.5%
October 28, 2021 2,011 +421 +26.5%
August 25, 2021 1,590 -2 -0.2%
August 23, 2021 1,592 +4 +0.3%
August 22, 2021 1,588 -3 -0.2%
August 21, 2021 1,591 +1,468 +1,193.5%
August 18, 2021 123 -1,460 -92.3%
August 17, 2021 1,583 +83 +5.6%
July 09, 2021 1,500 +2 +0.2%
July 08, 2021 1,498 +7 +0.5%
July 05, 2021 1,491 +7 +0.5%
July 04, 2021 1,484 +6 +0.5%
July 02, 2021 1,478 -4 -0.3%
July 01, 2021 1,482 +9 +0.7%
June 29, 2021 1,473 +1 +0.1%
June 28, 2021 1,472 +4 +0.3%
June 27, 2021 1,468 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs