اندیشه‌ی ایرانشهری on Clubhouse

اندیشه‌ی ایرانشهری Clubhouse
4.2k Members
👥 Social Issues 🗿 History Topics
Updated: Dec 1, 2022

Description

‏‎درود بر همه‌ی دوستان، در این باشگاه درباره‌ی فرهنگ و هویت ملی، هویت ایرانی، مسائل جامعه‌ای و اجتماعی اصلی ایران و درباره‌ی اندیشه‌های ایران‌شهری و پاتَرْمیک ‌ایران‌شهری و پان‌ ایرانیسم سخن خواهیم‌ گفت؛ در اینجا بحث‌های سیاسی نخواهیم کرد، بلکه به گفتگوهای علمی، مانند‌ جامعه‌‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، تحلیل تاریخ ایران، فلسفه‌ی تاریخ و... می‌‌‌پردازیم.

Rules

در این‌جا بحث‌های سیاسی نمی‌کنیم

در اینجا از بحث درباره‌ی حکومت و مسائل سیاسی پرهیز فرمایید؛ اینجا مکان بحث‌های علمی ست

ما ایرانی هستیم چون فرهنگ ما ایرانی ست

لطفا احترام متقابل را حفظ نموده و از توهین به یکدیگر پرهیز فرمایید؛ در اینجا ما تنها حق داریم اندیشه‌های یکدیگر را نقد کنیم، نه شخصیت یکدیگر را.

دوستان خردمند و اهل مطالعه‌تان را به باشگاه دعوت کنید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 18, 2022 4,200 +100 +2.5%
October 23, 2022 4,100 +100 +2.5%
September 18, 2022 4,000 +100 +2.6%
August 20, 2022 3,900 +100 +2.7%
July 25, 2022 3,800 +100 +2.8%
July 05, 2022 3,700 +100 +2.8%
June 16, 2022 3,600 +100 +2.9%
June 03, 2022 3,500 +100 +3.0%
May 20, 2022 3,400 +100 +3.1%
May 07, 2022 3,300 +100 +3.2%
April 23, 2022 3,200 +100 +3.3%
April 02, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 11, 2022 3,000 +895 +42.6%
November 23, 2021 2,105 +24 +1.2%
November 20, 2021 2,081 +10 +0.5%
November 19, 2021 2,071 +28 +1.4%
November 17, 2021 2,043 +18 +0.9%
November 15, 2021 2,025 +15 +0.8%
November 14, 2021 2,010 +10 +0.5%
November 13, 2021 2,000 +18 +1.0%
November 12, 2021 1,982 +10 +0.6%
November 11, 2021 1,972 +6 +0.4%
November 10, 2021 1,966 +17 +0.9%
November 09, 2021 1,949 +15 +0.8%
November 08, 2021 1,934 +72 +3.9%
November 03, 2021 1,862 +3 +0.2%
November 02, 2021 1,859 +21 +1.2%
November 01, 2021 1,838 +22 +1.3%
October 31, 2021 1,816 +6 +0.4%
October 30, 2021 1,810 +10 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs