گروه مهندسین جرس on Clubhouse

گروه مهندسین جرس Clubhouse
132 Members
Updated: Feb 19, 2024

Description

کلاب گروه مهندسین جرس با رویکرد مطالبه گرانه صنفی ، فضایی جهت تعاطی افکار و تضارب آراء و اندیشه ها در حوزه فنی ، مهندسی و فن آوری میباشد
قانون اول :: احترام و رعایت شؤونات و قوانین رسمی کشور در اولویت اول است.
قانون دوم :: موضوع کلاب مربوط به مسائل فنی و مهندسی و ساختمانی و حقوقی و قراردادی و ضوابط و مقررات و . . . میباشد.
قانون سوم ؛: مسائل مربوط به نظام ساخت و ساز شهری و نظام مهندسی ، از اهم مسائل مورد توجه کلاب میباشد .

Rules

قانون اول :

احترام و رعایت شؤونات و قوانین رسمی کشور در اولویت اول است.

قانون دوم :

موضوع کلاب مربوط به مسائل فنی و مهندسی و ساختمانی و حقوقی و قراردادی و ضوابط و مقررات و . . . میباشد.

قانون سوم ؛

مسائل مربوط به نظام ساخت و ساز شهری و نظام مهندسی ، از اهم مسائل مورد توجه کلاب میباشد .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 19, 2024 132 0 0.0%
January 05, 2024 132 +2 +1.6%
November 21, 2023 130 +1 +0.8%
October 20, 2023 129 0 0.0%
September 20, 2023 129 +2 +1.6%
August 22, 2023 127 +3 +2.5%
July 19, 2023 124 0 0.0%
June 24, 2023 124 +1 +0.9%
March 22, 2023 123 0 0.0%
March 06, 2023 123 0 0.0%
December 21, 2022 123 +1 +0.9%
November 01, 2022 122 +1 +0.9%
September 08, 2022 121 +1 +0.9%
July 21, 2022 120 +1 +0.9%
July 14, 2022 119 +1 +0.9%
June 18, 2022 118 +1 +0.9%
May 23, 2022 117 +1 +0.9%
April 12, 2022 116 +2 +1.8%
March 21, 2022 114 +1 +0.9%
March 14, 2022 113 +2 +1.9%
February 18, 2022 111 +48 +76.2%
August 19, 2021 63 -37 -37.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs