ഒരു ചെറിയ രാത്രി on Clubhouse

ഒരു ചെറിയ രാത്രി Clubhouse
8k Members
Updated: May 21, 2022

Description

💞💞Fun UNLIMITED CLUB ❤❤

📌@🄵🄾🅄🄽🄳🄴🅁 🄾🄵

꧁☬༒❦ഒരു ചെറിയ രാത്രി❦༒☬

👇
ɌȺħᵾł Ᵽǥ
✞ ☬ ฿ L ₳ ₵ ₭ ⚕ Love
👇
♏ąìղ ȺD♏įՌ

✞ ☬ ฿ L ₳ ₵ ₭ ⚕ Love
👇

Ⱥէէìէմժҽ ♏օժՀ

𝔸𝕜𝕜𝕦 𝕍𝕣𝕦𝕘𝕙𝕖𝕤𝕖
ℝ𝕠𝕤𝕖 ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟
𝕋𝕙𝕒𝕤𝕝𝕚 𝕋𝕙𝕒𝕔𝕙𝕦
👇
Ⱥŧŧɨŧᵾđɇ ŁɇȺđɇɍs
👇
ᴀɴɢᴇʟ ᴄʜɪɴᴊᴜᴢᴢ
ʟᴏɴᴇ ᴡᴏʟꜰ

Rules

#1

തികച്ചും വിനോദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ക്ലബ്‌ ആണ് ഒരു ചെറിയ രാത്രി ഇവിടെ മത രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചർച്ച ചെയാൻ പാടുള്ളതല്ല

#2

ക്ലബ്ബിൽ പലരീതിയിൽ മോഡേൺ ഗെയിം നടത്തപെടാറുണ്ട്...ഗെയിം ഇടെ ചുമ്മാ വന്ന് അലബ് കാണിക്കുകയോ മോഡ്റേറ്റർന്റ അടുത്ത് മോശമായോ അല്ലാതെയോ സംസാരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വലിച്ചു കിറി പുറത്ത് ഇടുന്നതാണ് 😡😠😡

#3

ഒരു ചെറിയ രാത്രി ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർ മാത്രം ഇവിടെ കയറി ഗെയിം കളിച്ചാൽ മതി ഇല്ലാത്തവർ പടിക്ക് പുറത്ത്

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 21, 2022 8,000 +100 +1.3%
April 23, 2022 7,900 +100 +1.3%
April 10, 2022 7,800 +100 +1.3%
March 19, 2022 7,700 +100 +1.4%
March 12, 2022 7,600 +915 +13.7%
November 24, 2021 6,685 +10 +0.2%
November 23, 2021 6,675 +16 +0.3%
November 22, 2021 6,659 +20 +0.4%
November 21, 2021 6,639 +11 +0.2%
November 20, 2021 6,628 +81 +1.3%
November 19, 2021 6,547 +28 +0.5%
November 18, 2021 6,519 +92 +1.5%
November 16, 2021 6,427 +98 +1.6%
November 15, 2021 6,329 +24 +0.4%
November 14, 2021 6,305 +26 +0.5%
November 13, 2021 6,279 +68 +1.1%
November 12, 2021 6,211 +49 +0.8%
November 11, 2021 6,162 +40 +0.7%
November 10, 2021 6,122 +76 +1.3%
November 09, 2021 6,046 +30 +0.5%
November 08, 2021 6,016 +43 +0.8%
November 07, 2021 5,973 +16 +0.3%
November 06, 2021 5,957 +6 +0.2%
November 05, 2021 5,951 +21 +0.4%
November 04, 2021 5,930 +23 +0.4%
November 03, 2021 5,907 +47 +0.9%
November 02, 2021 5,860 +122 +2.2%
November 01, 2021 5,738 +10 +0.2%
October 31, 2021 5,728 +52 +1.0%
October 30, 2021 5,676 +35 +0.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs