ما بیشماریم on Clubhouse

ما بیشماریم Clubhouse
4.4k Members
Updated: Feb 3, 2024

Description

خانه ای برای گفتگوهای رک اما محترمانه برای برنامه ریزهای مبارزاتی، هدفمند و عملگرایانه.

Rules

این کلوب متعلق به مخالفین جمهوری اسلامی است

#نه_به_جمهوری_اسلامی شعار ماست

ما بیشماریم

برای گفتار درمانی و پر حرفی به اتاق‌های دیگر تشریف ببرید .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 03, 2024 4,441 +29 +0.7%
December 21, 2023 4,412 +39 +0.9%
November 09, 2023 4,373 +100 +2.4%
October 09, 2023 4,273 +312 +7.9%
September 10, 2023 3,961 +587 +17.4%
August 12, 2023 3,374 +77 +2.4%
July 10, 2023 3,297 +97 +3.1%
January 23, 2023 3,200 +100 +3.3%
November 24, 2022 3,100 +100 +3.4%
September 25, 2022 3,000 +100 +3.5%
July 25, 2022 2,900 +100 +3.6%
June 10, 2022 2,800 +100 +3.8%
April 30, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 03, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 11, 2022 2,500 +181 +7.9%
November 24, 2021 2,319 +6 +0.3%
November 21, 2021 2,313 +4 +0.2%
November 18, 2021 2,309 -1 -0.1%
November 17, 2021 2,310 +3 +0.2%
November 16, 2021 2,307 +3 +0.2%
November 15, 2021 2,304 +4 +0.2%
November 14, 2021 2,300 +5 +0.3%
November 12, 2021 2,295 +13 +0.6%
November 06, 2021 2,282 +1 +0.1%
November 05, 2021 2,281 +8 +0.4%
November 02, 2021 2,273 +1 +0.1%
October 31, 2021 2,272 +5 +0.3%
October 30, 2021 2,267 +12 +0.6%
October 29, 2021 2,255 +6 +0.3%
October 27, 2021 2,249 -2 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs