﮼گل‌سرخ on Clubhouse

﮼گل‌سرخ Clubhouse
2.5k Members
Updated: Jun 8, 2024

Description

🙏با ادب باش که سرمایه خوبان ادب است 🙏. گاهی چایی ام را، با خیالت شیرین می کنم ❤️
گاهی دست در دستِ خیالت ،
تمام جاده های پاییز را قدم می زنم 👫

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 08, 2024 2,559 +130 +5.4%
March 11, 2024 2,429 +13 +0.6%
January 21, 2024 2,416 +42 +1.8%
December 07, 2023 2,374 +48 +2.1%
October 31, 2023 2,326 +28 +1.3%
September 30, 2023 2,298 +51 +2.3%
September 01, 2023 2,247 +25 +1.2%
August 04, 2023 2,222 +104 +5.0%
July 03, 2023 2,118 +17 +0.9%
April 07, 2023 2,101 +34 +1.7%
March 13, 2023 2,067 +67 +3.4%
November 29, 2022 2,000 +100 +5.3%
October 21, 2022 1,900 +100 +5.6%
September 10, 2022 1,800 +100 +5.9%
June 21, 2022 1,700 +100 +6.3%
April 01, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 09, 2022 1,500 +1,053 +235.6%
November 17, 2021 447 +11 +2.6%
November 13, 2021 436 +15 +3.6%
November 12, 2021 421 +3 +0.8%
November 08, 2021 418 +12 +3.0%
November 07, 2021 406 +37 +10.1%
November 04, 2021 369 +6 +1.7%
November 01, 2021 363 +10 +2.9%
October 31, 2021 353 +25 +7.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs