دکلمه‌های نجیب بارور on Clubhouse

دکلمه‌های نجیب بارور Clubhouse
2.2k Members
Updated: Mar 18, 2023

Description

هرکجا مرز کشیدند، شما پل بزنید

Rules

قانون اول

هیچ‌کسی دشمن من نیست

قانون دوم

با هیچ‌کسی دشمن نیستم

قانون سوم

هرکه در این سرا درآید نانش دهید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید. چه آن‌کس که بدرگاه باری‌تعالی به جانی ارزد؛ البته بر خوان بوالحسن به نانی ارزد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 2,243 +11 +0.5%
March 02, 2023 2,232 +32 +1.5%
June 30, 2022 2,200 +100 +4.8%
May 21, 2022 2,100 +100 +5.0%
April 17, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 12, 2022 1,900 +714 +60.3%
November 24, 2021 1,186 +7 +0.6%
November 21, 2021 1,179 +9 +0.8%
November 20, 2021 1,170 +28 +2.5%
November 16, 2021 1,142 +9 +0.8%
November 15, 2021 1,133 +17 +1.6%
November 12, 2021 1,116 +44 +4.2%
November 05, 2021 1,072 +102 +10.6%
November 01, 2021 970 +78 +8.8%
October 30, 2021 892 +39 +4.6%
October 29, 2021 853 +96 +12.7%
October 28, 2021 757 +20 +2.8%
October 27, 2021 737 +189 +34.5%
August 25, 2021 548 +5 +1.0%
August 22, 2021 543 +2 +0.4%
August 20, 2021 541 +1 +0.2%
August 19, 2021 540 +9 +1.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs