മലയാളി പ്രതിഭകൾ. on Clubhouse

മലയാളി പ്രതിഭകൾ. Clubhouse
2k Members
Updated: Mar 22, 2024

Description

മലയാളി സമൂഹത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തി നേടിയ പ്രഗത്ഭരോട് സംസാരിക്കുവാനും, അവരെ അടുത്തറിയുവാനും,അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനും, ഒപ്പം ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും ഇതാ ഒരു തുറന്ന വേദി.
"സംസാരിക്കു അടുത്തറിയൂ". 🎤🤝
Be Kind: മാന്യം ആയി സംസാരിക്കുക !

Rules

Be Kind

മാന്യം ആയി സംസാരിക്കുക !

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 22, 2024 2,014 0 0.0%
January 31, 2024 2,014 0 0.0%
December 18, 2023 2,014 +4 +0.2%
November 07, 2023 2,010 +9 +0.5%
October 07, 2023 2,001 +4 +0.3%
September 08, 2023 1,997 +2 +0.2%
August 10, 2023 1,995 +1 +0.1%
July 09, 2023 1,994 0 0.0%
June 16, 2023 1,994 +18 +1.0%
March 16, 2023 1,976 -24 -1.2%
August 07, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 11, 2022 1,900 -42 -2.2%
November 23, 2021 1,942 -2 -0.2%
November 22, 2021 1,944 -2 -0.2%
November 20, 2021 1,946 -6 -0.4%
November 18, 2021 1,952 -2 -0.2%
November 17, 2021 1,954 -3 -0.2%
November 16, 2021 1,957 -1 -0.1%
November 15, 2021 1,958 -3 -0.2%
November 12, 2021 1,961 -3 -0.2%
November 11, 2021 1,964 -3 -0.2%
November 09, 2021 1,967 -3 -0.2%
November 08, 2021 1,970 -2 -0.2%
November 06, 2021 1,972 -2 -0.2%
November 05, 2021 1,974 -3 -0.2%
November 04, 2021 1,977 -1 -0.1%
November 03, 2021 1,978 -5 -0.3%
November 02, 2021 1,983 +1 +0.1%
November 01, 2021 1,982 -2 -0.2%
October 31, 2021 1,984 -4 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs