علم شناخت در زندگی on Clubhouse

علم شناخت در زندگی Clubhouse
8.4k Members
🌳 Philosophy 🧀 Psychology Topics
Updated: Jan 31, 2023

Description

علم شناخت که نقطه اشتراک علوم اعصاب، هوش مصنوعی، روانشناسی، زبانشناسی، مردم شناسی و فلسفه است، به مطالعه ذهن میپردازد. در این باشگاه موضوعات کاربردی این حوزه، در زندگی مورد گفتگو قرار می گیرد.

Rules

قول ۱

در عین رواداری و همدلی به یکدیگر گوش می دهیم و بدون قضاوت و برچسب زدن گفتگوهای هم را نقد می کنیم.

قول ۲

ضبط صدا به هیچ عنوان مجاز نیست.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
December 28, 2022 8,400 +100 +1.3%
November 18, 2022 8,300 +100 +1.3%
October 23, 2022 8,200 +100 +1.3%
September 19, 2022 8,100 +100 +1.3%
August 27, 2022 8,000 +100 +1.3%
August 07, 2022 7,900 +100 +1.3%
July 19, 2022 7,800 +100 +1.3%
July 06, 2022 7,700 +100 +1.4%
June 23, 2022 7,600 +100 +1.4%
June 03, 2022 7,500 +100 +1.4%
May 27, 2022 7,400 +100 +1.4%
May 07, 2022 7,300 +100 +1.4%
April 23, 2022 7,200 +100 +1.5%
April 17, 2022 7,100 +100 +1.5%
April 03, 2022 7,000 +100 +1.5%
March 19, 2022 6,900 +100 +1.5%
March 12, 2022 6,800 +1,342 +24.6%
November 24, 2021 5,458 +7 +0.2%
November 23, 2021 5,451 +24 +0.5%
November 22, 2021 5,427 +19 +0.4%
November 21, 2021 5,408 +12 +0.3%
November 19, 2021 5,396 +18 +0.4%
November 18, 2021 5,378 +35 +0.7%
November 16, 2021 5,343 +34 +0.7%
November 15, 2021 5,309 +12 +0.3%
November 14, 2021 5,297 +7 +0.2%
November 13, 2021 5,290 +12 +0.3%
November 12, 2021 5,278 +16 +0.4%
November 11, 2021 5,262 +9 +0.2%
November 10, 2021 5,253 +11 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs