آبانگان on Clubhouse

آبانگان Clubhouse
2.2k Members
👥 Social Issues Topic
Updated: May 14, 2022

Description

آبانگان مکانی برای بحث درباره آب و محیط زیست ایران‌زمین است

Rules

🔹به توسعه پایدار احترام می‌گذاریم

و...عدالت محیط زیستی را جدی می‌گیریم. توجیه کنندگان پروژه‌های آسیب‌زننده به منابع طبیعی را دوست ایران‌زمین نمی‌دانیم. آبخوان را پاس می‌داریم!

🔷 آب یک حق بشری است.

توجیه کنندگان نقض حقوق بشر جایی در این محدوده ندارند. از ۲۰۱۰، آب و بهداشت از سوی سازمان ملل متحد به عنوان حقوق بشری به رسمیت شناخته شدند.

🔷 مصرف بیش از حد آب و کلمه به‌نفع هیچکس نیست.

در بحث‌ها، کم گوی و گزیده گوی چون در! در مصرف، راندمان بالا و هدر-روی حداقلی را فراموش نکنیم!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 2,200 +33 +1.6%
November 23, 2021 2,167 +1 +0.1%
November 21, 2021 2,166 +10 +0.5%
November 18, 2021 2,156 +3 +0.2%
November 17, 2021 2,153 +3 +0.2%
November 13, 2021 2,150 +3 +0.2%
November 11, 2021 2,147 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,146 +5 +0.3%
November 06, 2021 2,141 +9 +0.5%
November 01, 2021 2,132 -2 -0.1%
October 31, 2021 2,134 +4 +0.2%
October 30, 2021 2,130 +5 +0.3%
October 28, 2021 2,125 +136 +6.9%
August 27, 2021 1,989 -1 -0.1%
August 26, 2021 1,990 +2 +0.2%
August 24, 2021 1,988 +4 +0.3%
August 23, 2021 1,984 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,983 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,981 +5 +0.3%
August 19, 2021 1,976 +5 +0.3%
August 18, 2021 1,971 -1 -0.1%
August 17, 2021 1,972 +202 +11.5%
July 15, 2021 1,770 +11 +0.7%
July 08, 2021 1,759 +73 +4.4%
July 07, 2021 1,686 -2 -0.2%
July 05, 2021 1,688 +4 +0.3%
July 04, 2021 1,684 +1 +0.1%
July 03, 2021 1,683 +3 +0.2%
July 02, 2021 1,680 +34 +2.1%
June 30, 2021 1,646 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs