آبانگان on Clubhouse

آبانگان Clubhouse
2.8k Members
Updated: Jun 27, 2024

Description

آبانگان مکانی برای بحث درباره آب و محیط زیست ایران‌زمین است
🔹به توسعه پایدار احترام می‌گذاریم: و...عدالت محیط زیستی را جدی می‌گیریم. توجیه کنندگان پروژه‌های آسیب‌زننده به منابع طبیعی را دوست ایران‌زمین نمی‌دانیم. آبخوان را پاس می‌داریم!
🔷 آب یک حق بشری است.: توجیه کنندگان نقض حقوق بشر جایی در این محدوده ندارند. از ۲۰۱۰، آب و بهداشت از سوی سازمان ملل متحد به عنوان حقوق بشری به رسمیت شناخته شدند.
🔷 مصرف بیش از حد آب و کلمه به‌نفع هیچکس نیست.: در بحث‌ها، کم گوی و گزیده گوی چون در! در مصرف، راندمان بالا و هدر-روی حداقلی را فراموش نکنیم!

Rules

🔹به توسعه پایدار احترام می‌گذاریم

و...عدالت محیط زیستی را جدی می‌گیریم. توجیه کنندگان پروژه‌های آسیب‌زننده به منابع طبیعی را دوست ایران‌زمین نمی‌دانیم. آبخوان را پاس می‌داریم!

🔷 آب یک حق بشری است.

توجیه کنندگان نقض حقوق بشر جایی در این محدوده ندارند. از ۲۰۱۰، آب و بهداشت از سوی سازمان ملل متحد به عنوان حقوق بشری به رسمیت شناخته شدند.

🔷 مصرف بیش از حد آب و کلمه به‌نفع هیچکس نیست.

در بحث‌ها، کم گوی و گزیده گوی چون در! در مصرف، راندمان بالا و هدر-روی حداقلی را فراموش نکنیم!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 27, 2024 2,868 +12 +0.5%
March 21, 2024 2,856 +7 +0.3%
January 31, 2024 2,849 +24 +0.9%
December 17, 2023 2,825 +55 +2.0%
November 07, 2023 2,770 +16 +0.6%
October 07, 2023 2,754 +60 +2.3%
September 08, 2023 2,694 +101 +3.9%
August 10, 2023 2,593 -2 -0.1%
July 08, 2023 2,595 -2 -0.1%
June 16, 2023 2,597 -16 -0.7%
March 16, 2023 2,613 +13 +0.5%
November 05, 2022 2,600 +100 +4.0%
September 12, 2022 2,500 +100 +4.2%
September 02, 2022 2,400 +100 +4.4%
June 16, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 11, 2022 2,200 +33 +1.6%
November 23, 2021 2,167 +1 +0.1%
November 21, 2021 2,166 +10 +0.5%
November 18, 2021 2,156 +3 +0.2%
November 17, 2021 2,153 +3 +0.2%
November 13, 2021 2,150 +3 +0.2%
November 11, 2021 2,147 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,146 +5 +0.3%
November 06, 2021 2,141 +9 +0.5%
November 01, 2021 2,132 -2 -0.1%
October 31, 2021 2,134 +4 +0.2%
October 30, 2021 2,130 +5 +0.3%
October 28, 2021 2,125 +136 +6.9%
August 27, 2021 1,989 -1 -0.1%
August 26, 2021 1,990 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs