کافه باز on Clubhouse

کافه باز Clubhouse
7.9k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

☕️ در كــافه بـــاز، در كـــافه، باز است☕️

بازى هاى مختلف 🎮🎲🕵🏻‍♂️
كتاب خوانى 📚📖🖌
فيلم شناسى و تئاتر🎭🎬🎪
موسيقى و شعر 🎤🎼🎧
سفر و طبيعت گردى✈️🏕🏜
بحث آزاد 🧃🍻🍧

اينستاگرام كـافـه باز 👇🏻
_cafe_baz_
احترام: لطفا تحت هيچ شرايطى به يك ديگه بى احترامى نكنيد. اين كافه براى همه است و كسى از ديگرى برتر نيست!! و با لبخند وارد شويد🌹
قانون اول براى بازىِ مافيا : به گاد بازى و به قوانين گاد بازى احترام بزاريد. هر گاد به نحو خود بازى ران ميكند و قوانين او قابل احترام است. به هيچ عنوان اعتراض نكنيد.
تئاتر و كتابخوانى: لطفا وقتى وارد روم ميشويد مايك خود را ببنديد تا باعث بى نظمى در حين كتاب خوانى و يا تئاتر نشويد. با سپاس.

Rules

احترام

لطفا تحت هيچ شرايطى به يك ديگه بى احترامى نكنيد. اين كافه براى همه است و كسى از ديگرى برتر نيست!! و با لبخند وارد شويد🌹

قانون اول براى بازىِ مافيا

به گاد بازى و به قوانين گاد بازى احترام بزاريد. هر گاد به نحو خود بازى ران ميكند و قوانين او قابل احترام است. به هيچ عنوان اعتراض نكنيد.

تئاتر و كتابخوانى

لطفا وقتى وارد روم ميشويد مايك خود را ببنديد تا باعث بى نظمى در حين كتاب خوانى و يا تئاتر نشويد. با سپاس.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 7,912 +15 +0.2%
December 22, 2023 7,897 +31 +0.4%
November 10, 2023 7,866 +25 +0.4%
October 10, 2023 7,841 +56 +0.8%
September 10, 2023 7,785 +104 +1.4%
August 13, 2023 7,681 +39 +0.6%
July 11, 2023 7,642 +37 +0.5%
June 18, 2023 7,605 +318 +4.4%
March 17, 2023 7,287 +87 +1.3%
February 04, 2023 7,200 +100 +1.5%
December 24, 2022 7,100 +100 +1.5%
November 18, 2022 7,000 +100 +1.5%
October 30, 2022 6,900 +100 +1.5%
September 30, 2022 6,800 +100 +1.5%
September 12, 2022 6,700 +100 +1.6%
August 27, 2022 6,600 +100 +1.6%
August 14, 2022 6,500 +100 +1.6%
August 07, 2022 6,400 +100 +1.6%
July 26, 2022 6,300 +100 +1.7%
July 19, 2022 6,200 +100 +1.7%
July 06, 2022 6,100 +100 +1.7%
June 23, 2022 6,000 +100 +1.7%
June 16, 2022 5,900 +100 +1.8%
June 03, 2022 5,800 +100 +1.8%
May 28, 2022 5,700 +100 +1.8%
May 21, 2022 5,600 +100 +1.9%
May 08, 2022 5,500 +100 +1.9%
May 01, 2022 5,400 +100 +1.9%
April 23, 2022 5,300 +100 +2.0%
April 10, 2022 5,200 +100 +2.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs