معامله گری نوین on Clubhouse

معامله گری نوین Clubhouse
3.2k Members
Updated: Apr 6, 2023

Description

معامله گری با استفاده از ابزارهای هوشمند
با پیشرفت تکنولوژی ابزارها و روش های معاملاتی هم تغییر خواهند کرد.
سعی کنید برای همراه شدن با پیشرفت درگیر گذشته و روش های قدیمی نباشید.
در این کلاب به جدیدترین ابزارها و روش های معاملاتی پرداخته خواهد شد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 06, 2023 3,268 +30 +1.0%
March 12, 2023 3,238 +38 +1.2%
January 30, 2023 3,200 +100 +3.3%
January 14, 2023 3,100 +100 +3.4%
December 26, 2022 3,000 +100 +3.5%
December 23, 2022 2,900 +100 +3.6%
November 16, 2022 2,800 +100 +3.8%
September 23, 2022 2,700 +100 +3.9%
August 18, 2022 2,600 +100 +4.0%
July 30, 2022 2,500 +100 +4.2%
July 17, 2022 2,400 +100 +4.4%
July 04, 2022 2,300 +100 +4.6%
June 21, 2022 2,200 +100 +4.8%
June 14, 2022 2,100 +100 +5.0%
June 07, 2022 2,000 +100 +5.3%
May 25, 2022 1,900 +200 +11.8%
May 12, 2022 1,700 +100 +6.3%
May 05, 2022 1,600 +100 +6.7%
April 28, 2022 1,500 +100 +7.2%
April 14, 2022 1,400 +100 +7.7%
April 07, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 16, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 09, 2022 1,100 +278 +33.9%
November 15, 2021 822 +34 +4.4%
November 06, 2021 788 +25 +3.3%
November 01, 2021 763 +11 +1.5%
October 30, 2021 752 +44 +6.3%
October 28, 2021 708 +3 +0.5%
October 27, 2021 705 +427 +153.6%
August 26, 2021 278 +4 +1.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs