ارتباط on Clubhouse

ارتباط Clubhouse
1.3k Members
Updated: Sep 4, 2023

Description

❣آنان که عشق را پیدا می کنند ؛
حالشان "خوب" می شود ،
و آنانکه موفقیت را پیدا میکنند
روزگارشان ... اما
هیچ‌کدام خوشبخت نمی‌شوند
خوشبختی سهم کسانی است ؛
که موفقیت و عشق را
توأمان داشته باشند ...
زندگیتون پراز عشق و موفقیت🍃🍃🍃🍃
#ارتباط#ارتباط: ❣آنان که عشق را پیدا می کنند ؛
حالشان "خوب" می شود ،
و آنانکه موفقیت را پیدا میکنند
روزگارشان ... اما
هیچ‌کدام خوشبخت نمی‌شوند
خوشبختی سهم کسانی است ؛
که موفقیت و عشق را
توأمان داشته باشند ...
زندگیتون

Rules

#ارتباط#ارتباط

❣آنان که عشق را پیدا می کنند ؛
حالشان "خوب" می شود ،
و آنانکه موفقیت را پیدا میکنند
روزگارشان ... اما
هیچ‌کدام خوشبخت نمی‌شوند
خوشبختی سهم کسانی است ؛
که موفقیت و عشق را
توأمان داشته باشند ...
زندگیتون

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 04, 2023 1,367 -1 -0.1%
August 07, 2023 1,368 +4 +0.3%
July 06, 2023 1,364 -9 -0.7%
April 11, 2023 1,373 +4 +0.3%
March 14, 2023 1,369 -31 -2.3%
December 23, 2022 1,400 +100 +7.7%
April 22, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 10, 2022 1,200 +336 +38.9%
November 21, 2021 864 +9 +1.1%
November 19, 2021 855 +87 +11.4%
November 14, 2021 768 +18 +2.4%
November 12, 2021 750 +3 +0.5%
November 11, 2021 747 +3 +0.5%
November 10, 2021 744 +9 +1.3%
November 08, 2021 735 +7 +1.0%
November 07, 2021 728 +6 +0.9%
November 06, 2021 722 +24 +3.5%
November 01, 2021 698 +5 +0.8%
October 31, 2021 693 +1 +0.2%
October 30, 2021 692 +18 +2.7%
October 28, 2021 674 +12 +1.9%
October 26, 2021 662 +362 +120.7%
August 25, 2021 300 +67 +28.8%
August 22, 2021 233 +18 +8.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs