കപ്പലണ്ടി മുക്ക് on Clubhouse

കപ്പലണ്ടി മുക്ക് Clubhouse
3.1k Members
Updated: Sep 7, 2023

Description

🎬കപ്പലണ്ടി മുക്ക് സിൽമാ കമ്പനി🎬
ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ആയ. 🔥മെപ്പു.🔥
ഞാൻ
അറിയാതെ..
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം, അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞു പണംഇടപാടുകൾ നടത്തി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടാൽ
ഗ്രൂപ്പും
അഡ്മിനായ ഞാനും ഒരു തരത്തിലും ഉത്തരവാദികളല്ല..എന്ന് വിനീത പൂർവം അറിച്ച് കൊള്ളുന്നു...

🔥ധ്വനി🔥 short movie coming soon 🔥

🎭Up coming movie on 🎭
എതിരെ മലയാളം മൂവി
ഇന്ദിര മലയാളം മൂവി
ഗംഭീരം മലയാളം മൂവി
KB CROSS


Instagram :🕵️ kappalandimukksilmacompany

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 07, 2023 3,115 +9 +0.3%
August 09, 2023 3,106 +23 +0.8%
July 08, 2023 3,083 +6 +0.2%
June 15, 2023 3,077 +10 +0.4%
March 15, 2023 3,067 -33 -1.1%
December 31, 2022 3,100 +100 +3.4%
July 05, 2022 3,000 +100 +3.5%
April 02, 2022 2,900 +100 +3.6%
March 11, 2022 2,800 +188 +7.2%
November 22, 2021 2,612 +3 +0.2%
November 20, 2021 2,609 +1 +0.1%
November 19, 2021 2,608 +3 +0.2%
November 18, 2021 2,605 +4 +0.2%
November 16, 2021 2,601 +13 +0.6%
November 14, 2021 2,588 +2 +0.1%
November 13, 2021 2,586 +6 +0.3%
November 11, 2021 2,580 +1 +0.1%
November 10, 2021 2,579 +2 +0.1%
November 09, 2021 2,577 +21 +0.9%
November 06, 2021 2,556 +8 +0.4%
November 04, 2021 2,548 +2 +0.1%
October 31, 2021 2,546 +2 +0.1%
October 30, 2021 2,544 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,542 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,541 +249 +10.9%
August 26, 2021 2,292 +11 +0.5%
August 25, 2021 2,281 +4 +0.2%
August 24, 2021 2,277 +4 +0.2%
August 23, 2021 2,273 +12 +0.6%
August 21, 2021 2,261 +10 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs