Siam Station : สถานีสยาม on Clubhouse

Siam Station : สถานีสยาม Clubhouse
7.1k Members
Updated: Mar 19, 2024

Description

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความสนุก การแบ่งปัน บนพื้นฐานของการฟังอย่างลึกซึ้ง เคารพความแตกต่างกัน -->ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รู้เท่าทันตนเอง<-- +~+ สถานีแห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ ความสุข/ทุกข์ +~+ | ให้ทุกเรื่องราว ทุกเรื่องเล่าเป็นการจุดประกายความคิด | ขอบพระคุณทุกการติดตามและกรุณามาเรียนรู้ร่วมกัน ติดตามต่อ Facebook page “Siam Station : สถานีสยาม”
ข้อ 1: ตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดปัญญา คิดให้ละเอียดและแยบคาย นำสิ่งที่ได้ไปทดลองปฏิบัติ
ข้อ 2: ห้ามพาดพิงถึงบุคคลที่ 3 , ห้ามนำเสียง/ห้ามบันทึกเสียงหรือแม้แต่สำเนาข้อความเสียงไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ 3: จงปฏิบัติตนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันสร้างสังคมที่สร้างสรรค์ ทำให้สังคมคลับเฮ้าส์มีความอบอุ่น ให้เกียรติกัน

Rules

ข้อ 1

ตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดปัญญา คิดให้ละเอียดและแยบคาย นำสิ่งที่ได้ไปทดลองปฏิบัติ

ข้อ 2

ห้ามพาดพิงถึงบุคคลที่ 3 , ห้ามนำเสียง/ห้ามบันทึกเสียงหรือแม้แต่สำเนาข้อความเสียงไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ 3

จงปฏิบัติตนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันสร้างสังคมที่สร้างสรรค์ ทำให้สังคมคลับเฮ้าส์มีความอบอุ่น ให้เกียรติกัน

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 19, 2024 7,110 0 0.0%
January 29, 2024 7,110 +2 +0.1%
December 15, 2023 7,108 0 0.0%
November 05, 2023 7,108 +6 +0.1%
October 06, 2023 7,102 +10 +0.2%
September 06, 2023 7,092 0 0.0%
August 09, 2023 7,092 +1 +0.1%
July 07, 2023 7,091 -5 -0.1%
June 15, 2023 7,096 +81 +1.2%
March 15, 2023 7,015 +115 +1.7%
October 29, 2022 6,900 +100 +1.5%
August 13, 2022 6,800 +100 +1.5%
June 16, 2022 6,700 +100 +1.6%
May 20, 2022 6,600 +100 +1.6%
April 23, 2022 6,500 +100 +1.6%
March 26, 2022 6,400 +100 +1.6%
March 18, 2022 6,300 +100 +1.7%
March 10, 2022 6,200 +925 +17.6%
November 22, 2021 5,275 +13 +0.3%
November 18, 2021 5,262 +4 +0.1%
November 17, 2021 5,258 +3 +0.1%
November 16, 2021 5,255 +25 +0.5%
November 11, 2021 5,230 +12 +0.3%
November 10, 2021 5,218 +83 +1.7%
November 08, 2021 5,135 +1 +0.1%
November 07, 2021 5,134 +82 +1.7%
November 04, 2021 5,052 +4 +0.1%
November 03, 2021 5,048 +29 +0.6%
October 31, 2021 5,019 +7 +0.2%
October 30, 2021 5,012 +469 +10.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs