عکاسی - ادیتینگ - مدلینگ on Clubhouse

عکاسی - ادیتینگ - مدلینگ Clubhouse
2.1k Members
📷 Photography 👘 Fashion 📷 Photography Topics
Updated: Mar 15, 2023

Description

اینجا جمع می شویم تا در مورد عکاسی، پردازش عکس ها و همچنین مدلینگ صحبت کنیم!

Rules

اینجا به کسی نان قرض نمی دهیم

اینجا به کسی توهین نمی کنیم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 15, 2023 2,149 +49 +2.4%
April 09, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 10, 2022 2,000 +126 +6.8%
November 22, 2021 1,874 +10 +0.6%
November 15, 2021 1,864 +11 +0.6%
November 12, 2021 1,853 +1 +0.1%
November 10, 2021 1,852 +3 +0.2%
November 08, 2021 1,849 +7 +0.4%
November 04, 2021 1,842 +13 +0.8%
October 30, 2021 1,829 +177 +10.8%
August 26, 2021 1,652 +3 +0.2%
August 25, 2021 1,649 +3 +0.2%
August 24, 2021 1,646 -1 -0.1%
August 23, 2021 1,647 +2 +0.2%
August 22, 2021 1,645 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,644 +2 +0.2%
August 18, 2021 1,642 +1 +0.1%
August 17, 2021 1,641 -2 -0.2%
August 16, 2021 1,643 +77 +5.0%
July 09, 2021 1,566 +1 +0.1%
July 07, 2021 1,565 +4 +0.3%
July 06, 2021 1,561 +5 +0.4%
July 05, 2021 1,556 +6 +0.4%
July 04, 2021 1,550 +9 +0.6%
July 02, 2021 1,541 +8 +0.6%
July 01, 2021 1,533 +12 +0.8%
June 29, 2021 1,521 +10 +0.7%
June 28, 2021 1,511 +7 +0.5%
June 27, 2021 1,504 +7 +0.5%
June 26, 2021 1,497 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs