SLAY QUEENS GH on Clubhouse

SLAY QUEENS GH Clubhouse
1.3k Members
Updated: Mar 17, 2023

Description

𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐚𝐥𝐤 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐭𝐨 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫, 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂𝐒, 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐈𝐒𝐒𝐔𝐄𝐒, 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒, 𝐑𝐄𝐋𝐈𝐆𝐈𝐎𝐍, 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐞𝐭𝐜!! 𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍, 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐔𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓. T͜͡h͜͡e͜͡r͜͡e͜͡ i͜͡s͜͡ a͜͡ n͜͡e͜͡w͜͡ b͜͡r͜͡e͜͡e͜͡d͜͡ o͜͡f͜͡ w͜͡o͜͡m͜͡e͜͡n͜͡ i͜͡n͜͡ t͜͡o͜͡w͜͡n͜͡ c͜͡o͜͡m͜͡m͜͡o͜͡n͜͡l͜͡y͜͡ k͜͡n͜͡o͜͡w͜͡n͜͡ a͜͡s͜͡ s͜͡l͜͡a͜͡y͜͡ q͜͡u͜͡e͜͡e͜͡n͜͡s͜͡ o͜͡n͜͡ s͜͡o͜͡c͜͡i͜͡a͜͡l͜͡ m͜͡e͜͡d͜͡i͜͡a͜͡. I͜͡n͜͡ l͜͡a͜͡y͜͡m͜͡a͜͡n͜͡'s͜͡ l͜͡a͜͡n͜͡g͜͡u͜͡a͜͡g͜͡e͜͡, a͜͡ s͜͡l͜͡a͜͡y͜͡ q͜͡u͜͡e͜͡e͜͡n͜͡ i͜͡s͜͡ a͜͡ w͜͡o͜͡m͜͡a͜͡n͜͡ w͜͡h͜͡o͜͡ w͜͡a͜͡n͜͡t͜͡s͜͡ t͜͡o͜͡ c͜͡h͜͡o͜͡k͜͡e͜͡ e͜͡v͜͡e͜͡r͜͡y͜͡o͜͡n͜͡e͜͡ e͜͡l͜͡s͜͡e͜͡ w͜͡i͜͡t͜͡h͜͡ h͜͡o͜͡w͜͡ b͜͡e͜͡a͜͡u͜͡t͜͡i͜͡f͜͡u͜͡l͜͡ t͜͡h͜͡e͜͡y͜͡ f͜͡e͜͡e͜͡l͜͡ t͜͡h͜͡e͜͡y͜͡ a͜͡r͜͡e͜͡ a͜͡n͜͡d͜͡ h͜͡o͜͡w͜͡ t͜͡h͜͡e͜͡y͜͡ d͜͡o͜͡ t͜͡h͜͡e͜͡i͜͡r͜͡ “c͜͡o͜͡o͜͡l͜͡ s͜͡t͜͡u͜͡f͜͡f͜͡”, n͜͡o͜͡t͜͡ f͜͡o͜͡r͜͡g͜͡e͜͡t͜͡t͜͡i͜͡n͜͡g͜͡ t͜͡h͜͡e͜͡i͜͡r͜͡ b͜͡l͜͡o͜͡n͜͡d͜͡ o͜͡p͜͡i͜͡n͜͡i͜͡o͜͡n͜͡s͜͡!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 1,355 -2 -0.2%
March 02, 2023 1,357 -43 -3.1%
January 08, 2023 1,400 +100 +7.7%
June 03, 2022 1,300 +100 +8.4%
May 01, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 12, 2022 1,100 +70 +6.8%
November 23, 2021 1,030 +1 +0.1%
November 22, 2021 1,029 +4 +0.4%
November 20, 2021 1,025 +1 +0.1%
November 19, 2021 1,024 +4 +0.4%
November 15, 2021 1,020 -1 -0.1%
November 14, 2021 1,021 +3 +0.3%
November 09, 2021 1,018 +2 +0.2%
November 07, 2021 1,016 +2 +0.2%
November 05, 2021 1,014 +9 +0.9%
November 01, 2021 1,005 +5 +0.5%
October 30, 2021 1,000 +1 +0.2%
October 29, 2021 999 +2 +0.3%
October 28, 2021 997 +5 +0.6%
October 27, 2021 992 +621 +167.4%
August 26, 2021 371 +140 +60.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs