رستوران میکونوس on Clubhouse

رستوران میکونوس Clubhouse
1.6k Members
Updated: Aug 5, 2022

Description

رستوران میکونوس محلی برای گفت و گو درباره پرسش‌های مغفول مانده در تاریخ ، فرهنگ و سیاست ایران است. گردانندگان این محفل بجز رعایت ادب ، انصاف و قوانین داخلی ج.ا.ایران خط قرمز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 09, 2022 1,600 +26 +1.7%
November 15, 2021 1,574 +1 +0.1%
November 13, 2021 1,573 +4 +0.3%
November 11, 2021 1,569 +5 +0.4%
November 08, 2021 1,564 +2 +0.2%
November 06, 2021 1,562 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,560 +38 +2.5%
August 25, 2021 1,522 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,521 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,520 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,518 -1 -0.1%
August 17, 2021 1,519 +3 +0.2%
August 16, 2021 1,516 +24 +1.7%
July 31, 2021 1,492 +37 +2.6%
July 15, 2021 1,455 -14 -1.0%
July 08, 2021 1,469 +2 +0.2%
July 06, 2021 1,467 +3 +0.3%
July 04, 2021 1,464 +1 +0.1%
July 03, 2021 1,463 +2 +0.2%
June 24, 2021 1,461 +4 +0.3%
June 22, 2021 1,457 +1 +0.1%
June 21, 2021 1,456 -4 -0.3%
June 20, 2021 1,460 -2 -0.2%
June 19, 2021 1,462 +8 +0.6%
June 18, 2021 1,454 +2 +0.2%
June 17, 2021 1,452 +1 +0.1%
June 16, 2021 1,451 +3 +0.3%
June 15, 2021 1,448 +2 +0.2%
June 14, 2021 1,446 +1 +0.1%
June 13, 2021 1,445 +4 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs