كافه تهران - نيويورك on Clubhouse

كافه تهران - نيويورك Clubhouse
779 Members
🌱 Networking ✨ Meet People Topics
Updated: Jun 26, 2022

Description

دور هم جمع مى شويم تا درباره مشكلات و فرصت هاى نوشتن به فارسى صحبت كنيم. اينكه چطور مى توان به عنوان نويسنده اى فارسى زبان، با دنياى وسيع ترى ارتباط برقرار كرد. كافه تهران - نيويورك محفلى ست براى دوستداران زبان فارسى كه دغدغه هاى جهانى دارند

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 26, 2022 779 +1 +0.2%
June 20, 2022 778 +2 +0.3%
June 13, 2022 776 +3 +0.4%
June 07, 2022 773 +5 +0.7%
May 24, 2022 768 +2 +0.3%
May 18, 2022 766 -1 -0.2%
May 11, 2022 767 +1 +0.2%
April 27, 2022 766 +1 +0.2%
April 20, 2022 765 +1 +0.2%
April 13, 2022 764 -1 -0.2%
April 07, 2022 765 +6 +0.8%
March 23, 2022 759 +3 +0.4%
March 16, 2022 756 +1 +0.2%
March 06, 2022 755 +33 +4.6%
November 07, 2021 722 -1 -0.2%
October 31, 2021 723 +2 +0.3%
October 28, 2021 721 +9 +1.3%
August 23, 2021 712 +4 +0.6%
August 21, 2021 708 -2 -0.3%
August 20, 2021 710 -1 -0.2%
August 18, 2021 711 -2 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs