میکروفون طلایی on Clubhouse

میکروفون طلایی Clubhouse
2.6k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

آموزش صدابازیگری ، نمایشنامه خوانی
تنها وارد به مباحثی شوید،که به آنها اشراف داشته باشید:
با یکدیگر مهربان و مودب باشید:
این روم جهت مباحث هنری و ادبی برپاست نه مباحث سیاسی وجنسیتی:

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 2,698 -2 -0.1%
February 04, 2024 2,700 +30 +1.2%
December 21, 2023 2,670 +22 +0.9%
November 09, 2023 2,648 +84 +3.3%
October 10, 2023 2,564 +163 +6.8%
September 10, 2023 2,401 +176 +8.0%
August 12, 2023 2,225 -4 -0.2%
July 11, 2023 2,229 -5 -0.3%
June 17, 2023 2,234 +34 +1.6%
January 31, 2023 2,200 +100 +4.8%
November 05, 2022 2,100 +100 +5.0%
October 23, 2022 2,000 -100 -4.8%
September 19, 2022 2,100 +100 +5.0%
July 12, 2022 2,000 +100 +5.3%
June 16, 2022 1,900 +100 +5.6%
June 03, 2022 1,800 +200 +12.5%
March 11, 2022 1,600 +328 +25.8%
November 24, 2021 1,272 +8 +0.7%
November 23, 2021 1,264 +18 +1.5%
November 21, 2021 1,246 +5 +0.5%
November 20, 2021 1,241 +30 +2.5%
November 19, 2021 1,211 +61 +5.4%
November 17, 2021 1,150 +33 +3.0%
November 15, 2021 1,117 -2 -0.2%
November 14, 2021 1,119 +36 +3.4%
November 12, 2021 1,083 +32 +3.1%
November 10, 2021 1,051 +12 +1.2%
November 08, 2021 1,039 +9 +0.9%
November 06, 2021 1,030 +46 +4.7%
November 05, 2021 984 +8 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs