MALLU_GANG on Clubhouse

MALLU_GANG Clubhouse
3.7k Members
Updated: Oct 4, 2022

Rules

ᴄʟᴜʙ ʀᴜʟᴇs

1.ᴏɴʟʏ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʙᴏᴠᴇ 🔞 2.sᴘᴇᴀᴋ ᴘᴏʟɪᴛᴇʟʏ ɪɴ ᴛʜᴇ ʀᴏᴏᴍ 3.🔞+ ᴛᴏᴘɪᴄs, ᴅɪsᴄᴜssɪᴏɴ, ᴛᴀʟᴋs ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ ɪɴ ᴛʜɪs ᴄʟᴜʙ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 01, 2022 3,700 -100 -2.7%
March 11, 2022 3,800 -18 -0.5%
November 23, 2021 3,818 -4 -0.2%
November 22, 2021 3,822 -2 -0.1%
November 21, 2021 3,824 -2 -0.1%
November 19, 2021 3,826 -4 -0.2%
November 18, 2021 3,830 +1 +0.1%
November 16, 2021 3,829 +28 +0.8%
November 15, 2021 3,801 +31 +0.9%
November 14, 2021 3,770 -2 -0.1%
November 13, 2021 3,772 -1 -0.1%
November 12, 2021 3,773 -5 -0.2%
November 11, 2021 3,778 +27 +0.8%
November 10, 2021 3,751 +106 +3.0%
November 09, 2021 3,645 +45 +1.3%
November 08, 2021 3,600 +87 +2.5%
November 07, 2021 3,513 -4 -0.2%
November 06, 2021 3,517 +126 +3.8%
November 05, 2021 3,391 -2 -0.1%
November 04, 2021 3,393 -2 -0.1%
November 03, 2021 3,395 +51 +1.6%
November 02, 2021 3,344 +27 +0.9%
November 01, 2021 3,317 +1 +0.1%
October 31, 2021 3,316 -8 -0.3%
October 29, 2021 3,324 +10 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs