جمهوریخواهان مشروطه خواهان سکولار دمکرات on Clubhouse

جمهوریخواهان مشروطه خواهان سکولار دمکرات Clubhouse
1.5k Members
Updated: Jun 9, 2024

Description

واقع گرایی در قضاوت تاریخی و نقشه راه آینده و نیز رواداری در سیاست و منطق در سخن جای خود را بیش از پیش در مباحث ایرانیان باز می کند. از جمله کم نیستند کسانی که به این برداشت رسیده اند که شکل نظام جمهوری یا پادشاهی الزاما تضمینی برای ماهیت سکولار و دمکرات یک نظام نیست. شکل نظام تکلیفش در یک بعد از ظهر در یک نشست و برخاست مجلس موسسان تعیین خواهد شد و دعوا بر سر آن تا قبل از تبلیغات انتخابات مجلس موسسان نالازم است و انرژی و وقت را بیهوده هدر خواهد داد. اما بحث بر سر ماهیت و درونمایه نظام آینده ایران و ساز و کار آن بسیار لازم و هرچه گفته شود بازهم کم است. هدف ما گرداندن موضوع مباحث چند دهه ایران از مناظره بر سر شکل نظام، به گفتمان بر سر ماهیت نظام آینده کشور است. در این نگاه میتوان نکات اشتراک بسیاری را یافت که در سایه مباحث بر سر شکل نظام پنهان مانده است. این نقاط اشتراک در ماهیت نظام آینده چگونه است؟

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 09, 2024 1,573 +86 +5.8%
March 12, 2024 1,487 +48 +3.4%
January 22, 2024 1,439 +62 +4.6%
December 08, 2023 1,377 +78 +6.1%
October 31, 2023 1,299 +90 +7.5%
October 01, 2023 1,209 +276 +29.6%
September 01, 2023 933 +4 +0.5%
August 04, 2023 929 +7 +0.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs