بلات و الخزع on Clubhouse

بلات و الخزع Clubhouse
5.1k Members
Updated: Mar 13, 2024

Description

طنز اجتماعی/ عقیدتی
در این جا با هر کسی و چیزی فارغ از نام اون طنز میکنیم تا هر جاش تا هر کجاش.
از خدا بگیر تا شاه و خان و خان زاده، الیت و غیر الیت و حتی نسل شیک پاسارگادی با کراوات های رنگ و وارنگ.
اینجا محلی است همی شدن تا هرجا تا هر کجا.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 13, 2024 5,126 +120 +2.4%
January 22, 2024 5,006 +156 +3.3%
December 09, 2023 4,850 +123 +2.7%
November 01, 2023 4,727 +192 +4.3%
October 01, 2023 4,535 +893 +24.6%
September 02, 2023 3,642 +85 +2.4%
August 04, 2023 3,557 +356 +11.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs