꧁𓅓T̳E̳A̳M̳ ̳K̳I̳N̳G̳ ̳S̳H̳E̳K̳E̳Y̳E̳☬𓅓✔︎ on Clubhouse

꧁𓅓T̳E̳A̳M̳ ̳K̳I̳N̳G̳ ̳S̳H̳E̳K̳E̳Y̳E̳☬𓅓✔︎ Clubhouse
3.4k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

┌─────•✧✧• ─────┐
★★꧁ᵗᵉᵃᵐ ᴡᴀʟᴀʟᴀʜᴀ꧂★★
K̶i̶n̶g̶ s̶h̶e̶k̶e̶y̶e̶
└───── •✧✧•─────┘

𝑲𝑼𝑺𝑶 𝑫𝑯𝑨𝑾𝑶𝑶𝑾 𝑾𝑨𝑳𝑨𝑨𝑳 𝑷𝑨𝑮𝑬-𝑲𝑨 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙎𝙃𝙀𝙆𝙀𝙔𝙀 𝑷𝑨𝑮𝑬 -𝑲𝑨𝑵 𝑾𝑨𝑿𝑨𝑨 𝑼 𝑺𝑰𝑴𝑨𝑵 𝑾𝑨𝑳𝑨𝑨𝑳 𝑲𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑸𝑨𝑳𝑩𝑰 𝑾𝑨𝑵𝑨𝑮𝑺𝑨𝑵. 𝑭𝑨𝑹𝑿𝑨𝑫 𝑨𝒀𝑬𝒀𝑵𝑨 𝑰𝑰 𝑻𝑨𝑯𝑨𝒀 𝑰𝑵𝑨 𝑯𝑨𝑳𝑲𝑨𝑵 𝑲𝑼 𝑴𝑰𝑫𝑶𝑾𝑵𝑨𝒀. 𝑩𝑰𝑮 𝑹𝑬𝑺𝑷𝑬𝑪𝑻 𝑻𝑶 𝒀𝑶𝑼 𝑮𝑼𝒀𝑺 ❤️✊
🅺Ⓢℍ☬🄾🅵🅵🄸ⓒ🄸ⓐ🅻┌─────•✧✧• ─────┐
★★꧁ᵗᵉᵃᵐ ᴡᴀʟᴀʟᴀʜᴀ꧂★★: 🅺Ⓢℍ☬🄾🅵🅵🄸ⓒ🄸ⓐ🅻😁😁𝐌𝐀𝐀𝐌𝐎𝐎𝐘𝐈𝐍𝐊𝐀 𝐖𝐀𝐀𝐍 𝐊𝐀 𝐒𝐈𝐈 𝐉𝐄𝐄𝐃𝐀𝐀😁😁┌─────•✧✧• ─────┐
★★꧁ᵗᵉᵃᵐ ᴡᴀʟᴀʟᴀʜᴀ꧂★★
K̶i̶n̶g̶ s̶h̶e̶k̶e̶y̶e̶
🅺Ⓢℍ☬🄾🅵🅵🄸ⓒ🄸ⓐ🅻: 🅺Ⓢℍ☬🄾🅵🅵🄸ⓒ🄸ⓐ🅻┌─────•✧✧• ─────┐
★★꧁ᵗᵉᵃᵐ ᴡᴀʟᴀʟᴀʜᴀ꧂★★
K̶i̶n̶g̶ s̶h̶e̶k̶e̶y̶e̶
┌─────•✧✧• ─────┐
★★꧁ᵗᵉᵃᵐ ᴡᴀʟᴀʟᴀʜᴀ꧂★★
K̶i̶n̶g̶ s̶h̶e̶k̶e: ┌─────•✧✧• ─────┐
★★꧁ᵗᵉᵃᵐ ᴡᴀʟᴀʟᴀʜᴀ꧂★★
K̶i̶n̶g̶ s̶h̶e̶k̶e̶y̶e̶
└───── •

Rules

🅺Ⓢℍ☬🄾🅵🅵🄸ⓒ🄸ⓐ🅻

🅺Ⓢℍ☬🄾🅵🅵🄸ⓒ🄸ⓐ🅻😁😁𝐌𝐀𝐀𝐌𝐎𝐎𝐘𝐈𝐍𝐊𝐀 𝐖𝐀𝐀𝐍 𝐊𝐀 𝐒𝐈𝐈 𝐉𝐄𝐄𝐃𝐀𝐀😁😁

🅺Ⓢℍ☬🄾🅵🅵🄸ⓒ🄸ⓐ🅻

🅺Ⓢℍ☬🄾🅵🅵🄸ⓒ🄸ⓐ🅻

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 3,450 +1 +0.1%
December 24, 2023 3,449 0 0.0%
November 11, 2023 3,449 -1 -0.1%
October 12, 2023 3,450 0 0.0%
September 12, 2023 3,450 +1 +0.1%
August 14, 2023 3,449 0 0.0%
July 12, 2023 3,449 -1 -0.1%
June 19, 2023 3,450 -5 -0.2%
March 18, 2023 3,455 +1 +0.1%
March 03, 2023 3,454 -46 -1.4%
December 20, 2022 3,500 +100 +3.0%
August 21, 2022 3,400 +100 +3.1%
June 17, 2022 3,300 +100 +3.2%
May 01, 2022 3,200 +100 +3.3%
April 03, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 12, 2022 3,000 -2,716 -47.6%
November 24, 2021 5,716 +6 +0.2%
November 23, 2021 5,710 -2 -0.1%
November 22, 2021 5,712 +4 +0.1%
November 21, 2021 5,708 +109 +2.0%
November 20, 2021 5,599 -1 -0.1%
November 19, 2021 5,600 -8 -0.2%
November 18, 2021 5,608 +13 +0.3%
November 17, 2021 5,595 +9 +0.2%
November 16, 2021 5,586 +2 +0.1%
November 15, 2021 5,584 +32 +0.6%
November 14, 2021 5,552 +19 +0.4%
November 13, 2021 5,533 -2 -0.1%
November 12, 2021 5,535 -2 -0.1%
November 11, 2021 5,537 +12 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs