(کلبه خاطرات)»»Kolba Khaterat on Clubhouse

(کلبه خاطرات)»»Kolba Khaterat Clubhouse
88 Members
Updated: Apr 16, 2024

Description

☝️ ......♥️
از سحرِ تو حیرانم
سر گشته و نا لانم
از بود و نبود خود
این قدر همی دانم
شیرینی یی جانی تو
تلخی یی زمانی تو
با آنکه دهی صد رنج
دلخواهِ جهانی تو ☝️ کعبه به دیدار خدا میروی
او که همینجاست کجا میروی
احترام گزاشتن: .احترام به معنای احساس ارزش برای کسی است و خود فرد آن را به دست می آورد ، احترام گذاشتن به دیگران نشانه این است که شما نیز قابل احترامید اگر به دیگران احترام نگذارید دیگران شما را به چشم انسان بی محبت
رفتار خوب: فردی که به شخص یا چیزی احترام میگذارد، به آن شخص یا چیز توجه میکند و برای آن اندازه‌ای ارزش قائل میشود. این ارزش‌ گذاری متعاقباً ممکن است خود را در رفتار و عملکرد احترام‌ گذارنده نسبت به احترام‌یافته نماید
منع کردن و یا سخن بیجا گفتم: از سخنان بد از رفتار بد از لاف زدن بیجا، به خود بالیدن از دشنام زدن به دیگران خوداری نماید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 16, 2024 88 +1 +1.2%
February 08, 2024 87 +1 +1.2%
December 25, 2023 86 +2 +2.4%
November 12, 2023 84 +1 +1.3%
October 12, 2023 83 0 0.0%
September 12, 2023 83 0 0.0%
August 15, 2023 83 0 0.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs