ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ on Clubhouse

ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ Clubhouse
4.4k Members
🗿 History Topic
Updated: May 15, 2022

Description

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೆಲುಕುಗಳು.

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ‌ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಹಿರಿಕರ ಸಾಧನೆ, ಯುದ್ದಗಳು, ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು, ಸೋಲುಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಸಮಕಾಲಿನ ತಲ್ಲಣಗಳು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಂದಿನ‌ ಬದುಕು ಬರಹ, ನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 17, 2022 4,400 +100 +2.4%
March 12, 2022 4,300 +526 +14.0%
November 24, 2021 3,774 +7 +0.2%
November 23, 2021 3,767 +13 +0.4%
November 21, 2021 3,754 +17 +0.5%
November 20, 2021 3,737 +4 +0.2%
November 19, 2021 3,733 +3 +0.1%
November 18, 2021 3,730 +5 +0.2%
November 17, 2021 3,725 +1 +0.1%
November 16, 2021 3,724 +6 +0.2%
November 15, 2021 3,718 +8 +0.3%
November 14, 2021 3,710 +19 +0.6%
November 13, 2021 3,691 +3 +0.1%
November 12, 2021 3,688 +9 +0.3%
November 11, 2021 3,679 +18 +0.5%
November 10, 2021 3,661 +4 +0.2%
November 09, 2021 3,657 +6 +0.2%
November 08, 2021 3,651 +7 +0.2%
November 07, 2021 3,644 +28 +0.8%
November 05, 2021 3,616 +12 +0.4%
November 04, 2021 3,604 +13 +0.4%
November 02, 2021 3,591 +18 +0.6%
November 01, 2021 3,573 +9 +0.3%
October 31, 2021 3,564 +8 +0.3%
October 30, 2021 3,556 +3 +0.1%
October 29, 2021 3,553 +10 +0.3%
October 28, 2021 3,543 +855 +31.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs