ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ on Clubhouse

ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ Clubhouse
4.8k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೆಲುಕುಗಳು.

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ‌ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಹಿರಿಕರ ಸಾಧನೆ, ಯುದ್ದಗಳು, ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು, ಸೋಲುಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಸಮಕಾಲಿನ ತಲ್ಲಣಗಳು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಂದಿನ‌ ಬದುಕು ಬರಹ, ನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 4,887 +11 +0.3%
December 24, 2023 4,876 +11 +0.3%
November 11, 2023 4,865 +6 +0.2%
October 12, 2023 4,859 +22 +0.5%
September 12, 2023 4,837 +13 +0.3%
August 14, 2023 4,824 +4 +0.1%
July 12, 2023 4,820 +6 +0.2%
June 19, 2023 4,814 +18 +0.4%
March 18, 2023 4,796 +6 +0.2%
March 03, 2023 4,790 -10 -0.3%
January 23, 2023 4,800 +100 +2.2%
January 16, 2023 4,700 -100 -2.1%
January 05, 2023 4,800 +100 +2.2%
October 10, 2022 4,700 +100 +2.2%
August 01, 2022 4,600 +100 +2.3%
June 10, 2022 4,500 +100 +2.3%
April 17, 2022 4,400 +100 +2.4%
March 12, 2022 4,300 +526 +14.0%
November 24, 2021 3,774 +7 +0.2%
November 23, 2021 3,767 +13 +0.4%
November 21, 2021 3,754 +17 +0.5%
November 20, 2021 3,737 +4 +0.2%
November 19, 2021 3,733 +3 +0.1%
November 18, 2021 3,730 +5 +0.2%
November 17, 2021 3,725 +1 +0.1%
November 16, 2021 3,724 +6 +0.2%
November 15, 2021 3,718 +8 +0.3%
November 14, 2021 3,710 +19 +0.6%
November 13, 2021 3,691 +3 +0.1%
November 12, 2021 3,688 +9 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs