زیر درخت سیب on Clubhouse

زیر درخت سیب Clubhouse
757 Members
🧶 Relationships 🕯 Spirituality Topics
Updated: Feb 3, 2023

Description

گرد هم می‌آییم در جایی شبیه به پای یک درخت سیب و گفت و گو میکنیم تا یکدیگر را بشناسیم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 31, 2023 757 +2 +0.3%
January 27, 2023 755 +3 +0.4%
January 23, 2023 752 +8 +1.1%
January 15, 2023 744 +1 +0.2%
December 31, 2022 743 +1 +0.2%
December 27, 2022 742 +1 +0.2%
December 24, 2022 741 +4 +0.6%
November 18, 2022 737 +2 +0.3%
November 11, 2022 735 +1 +0.2%
October 29, 2022 734 +2 +0.3%
October 04, 2022 732 +1 +0.2%
September 30, 2022 731 -1 -0.2%
September 18, 2022 732 +1 +0.2%
September 12, 2022 731 -1 -0.2%
September 02, 2022 732 +4 +0.6%
August 27, 2022 728 +2 +0.3%
August 20, 2022 726 -3 -0.5%
August 07, 2022 729 -3 -0.5%
August 01, 2022 732 +3 +0.5%
July 25, 2022 729 -4 -0.6%
July 18, 2022 733 +4 +0.6%
July 12, 2022 729 +2 +0.3%
June 29, 2022 727 -1 -0.2%
June 22, 2022 728 +1 +0.2%
June 16, 2022 727 +1 +0.2%
June 09, 2022 726 +1 +0.2%
June 03, 2022 725 +1 +0.2%
May 27, 2022 724 -3 -0.5%
May 20, 2022 727 +4 +0.6%
May 14, 2022 723 +4 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs