مدیتیشن با مانا on Clubhouse

مدیتیشن با مانا Clubhouse
1.1k Members
Updated: Nov 25, 2022

Description

✳️ما اینجا لحظاتی را به درون خود اختصاص می دهیم و فارغ از دغدغه های زندگی دمی را به مراقبه و مدی تیشن می پردازیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 05, 2022 1,100 -100 -8.4%
May 14, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 08, 2022 1,100 -100 -8.4%
April 17, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 12, 2022 1,100 +14 +1.3%
November 24, 2021 1,086 +1 +0.1%
November 22, 2021 1,085 +1 +0.1%
November 21, 2021 1,084 +10 +1.0%
November 19, 2021 1,074 -1 -0.1%
November 18, 2021 1,075 +8 +0.8%
November 16, 2021 1,067 +10 +1.0%
November 14, 2021 1,057 +20 +2.0%
November 11, 2021 1,037 -2 -0.2%
November 09, 2021 1,039 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,040 -1 -0.1%
November 06, 2021 1,041 -2 -0.2%
November 05, 2021 1,043 -1 -0.1%
November 04, 2021 1,044 -3 -0.3%
November 01, 2021 1,047 -4 -0.4%
October 30, 2021 1,051 +3 +0.3%
October 29, 2021 1,048 +6 +0.6%
October 28, 2021 1,042 +4 +0.4%
October 27, 2021 1,038 +4 +0.4%
October 26, 2021 1,034 +138 +15.5%
August 25, 2021 896 +1 +0.2%
August 24, 2021 895 +4 +0.5%
August 23, 2021 891 +5 +0.6%
August 22, 2021 886 +3 +0.4%
August 21, 2021 883 +17 +2.0%
August 18, 2021 866 +3 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs