مدیتیشن با مانا on Clubhouse

مدیتیشن با مانا Clubhouse
1.1k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

✳️ما اینجا لحظاتی را به درون خود اختصاص می دهیم و فارغ از دغدغه های زندگی دمی را به مراقبه و مدی تیشن می پردازیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 1,126 0 0.0%
February 05, 2024 1,126 0 0.0%
December 22, 2023 1,126 -1 -0.1%
November 10, 2023 1,127 0 0.0%
October 10, 2023 1,127 0 0.0%
September 10, 2023 1,127 -1 -0.1%
August 13, 2023 1,128 -3 -0.3%
July 11, 2023 1,131 -1 -0.1%
June 18, 2023 1,132 -16 -1.4%
March 17, 2023 1,148 +48 +4.4%
November 05, 2022 1,100 -100 -8.4%
May 14, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 08, 2022 1,100 -100 -8.4%
April 17, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 12, 2022 1,100 +14 +1.3%
November 24, 2021 1,086 +1 +0.1%
November 22, 2021 1,085 +1 +0.1%
November 21, 2021 1,084 +10 +1.0%
November 19, 2021 1,074 -1 -0.1%
November 18, 2021 1,075 +8 +0.8%
November 16, 2021 1,067 +10 +1.0%
November 14, 2021 1,057 +20 +2.0%
November 11, 2021 1,037 -2 -0.2%
November 09, 2021 1,039 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,040 -1 -0.1%
November 06, 2021 1,041 -2 -0.2%
November 05, 2021 1,043 -1 -0.1%
November 04, 2021 1,044 -3 -0.3%
November 01, 2021 1,047 -4 -0.4%
October 30, 2021 1,051 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs