روان on Clubhouse

روان Clubhouse
1k Members
Updated: Mar 18, 2024

Description

آداب مباحثه و نحوه سخنگویی (Etiquette): احترام به سایرین و انتخاب واژگان مناسب از آداب اصلی مباحثه بوده و برای آغاز بیان دیدگاه یا پرسش بایستی با توجه به بحث و در زمان مناسب بیان شود، همچنین از پراکنده گویی و بیان موضوعات نامرتبط پرهیز شود.
اختیارات مدیران رویدادها (Authority): مدیران بحث هر زمان بنا به صلاحدید خود نسبت به قطع میکروفن، انتقال سخنگو به شنودگان و اخراج فرد از گفتگو اقدام نمایند و شرکت در گفتگو به عنوان شنونده یا سخنگو به معنای قبول این شرایط و عدم اعتراض است.
گواژه و نشر اکاذیب (Disinformation-Misinformation): مدیران بحث هر زمان با گواژه در گذاره یا استدلال یا نتیجه گیری جهت وارونه نشان دادن حقیقت یا ادعای کذب مواجه شوند نسبت به قطع میکروفن، انتقال سخنگو به شنودگان و اخراج فرد از گفتگو اقدام نمایند.

Rules

آداب مباحثه و نحوه سخنگویی (Etiquette)

احترام به سایرین و انتخاب واژگان مناسب از آداب اصلی مباحثه بوده و برای آغاز بیان دیدگاه یا پرسش بایستی با توجه به بحث و در زمان مناسب بیان شود، همچنین از پراکنده گویی و بیان موضوعات نامرتبط پرهیز شود.

اختیارات مدیران رویدادها (Authority)

مدیران بحث هر زمان بنا به صلاحدید خود نسبت به قطع میکروفن، انتقال سخنگو به شنودگان و اخراج فرد از گفتگو اقدام نمایند و شرکت در گفتگو به عنوان شنونده یا سخنگو به معنای قبول این شرایط و عدم اعتراض است.

گواژه و نشر اکاذیب (Disinformation-Misinformation)

مدیران بحث هر زمان با گواژه در گذاره یا استدلال یا نتیجه گیری جهت وارونه نشان دادن حقیقت یا ادعای کذب مواجه شوند نسبت به قطع میکروفن، انتقال سخنگو به شنودگان و اخراج فرد از گفتگو اقدام نمایند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2024 1,092 +19 +1.8%
January 28, 2024 1,073 +15 +1.5%
December 14, 2023 1,058 +23 +2.3%
November 05, 2023 1,035 +18 +1.8%
October 05, 2023 1,017 +11 +1.1%
September 05, 2023 1,006 +3 +0.3%
August 08, 2023 1,003 +6 +0.7%
July 07, 2023 997 +2 +0.3%
June 15, 2023 995 -1 -0.2%
March 15, 2023 996 +40 +4.2%
January 11, 2023 956 -1 -0.2%
January 08, 2023 957 -1 -0.2%
December 23, 2022 958 -2 -0.3%
November 30, 2022 960 -11 -1.2%
October 29, 2022 971 -1 -0.2%
September 30, 2022 972 -4 -0.5%
September 11, 2022 976 -2 -0.3%
September 02, 2022 978 -2 -0.3%
August 26, 2022 980 -2 -0.3%
August 19, 2022 982 -4 -0.5%
August 13, 2022 986 -3 -0.4%
August 06, 2022 989 -2 -0.3%
July 31, 2022 991 -5 -0.6%
July 24, 2022 996 -1 -0.2%
July 18, 2022 997 -1 -0.2%
July 11, 2022 998 -1 -0.2%
June 22, 2022 999 -1 -0.1%
June 09, 2022 1,000 +1 +0.2%
June 02, 2022 999 +7 +0.8%
May 27, 2022 992 +32 +3.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs