Nada Team on Clubhouse

Nada Team Clubhouse
1.1k Members
🕹 Gaming 🦄 Startups Topics
Updated: Mar 24, 2024

Description

H̑̈ȃ̈n̑̈k̑̈ȃ̈g̑̈ȗ̈ h̑̈ȃ̈d̑̈h̑̈ȃ̈ȃ̈f̑̈ȏ̈ ȓ̈ȇ̈ȇ̈ȓ̈ h̑̈ȇ̈b̑̈ȃ̈l̑̈🌹❤️❤️❤️

Rules

Team ila qosol

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 1,116 +16 +1.5%
May 21, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 10, 2022 1,000 -100 -9.1%
March 11, 2022 1,100 -16 -1.5%
November 24, 2021 1,116 +5 +0.5%
November 17, 2021 1,111 -2 -0.2%
November 16, 2021 1,113 -1 -0.1%
November 15, 2021 1,114 -1 -0.1%
November 14, 2021 1,115 -2 -0.2%
November 13, 2021 1,117 -4 -0.4%
November 12, 2021 1,121 -2 -0.2%
November 11, 2021 1,123 -1 -0.1%
November 09, 2021 1,124 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,125 -3 -0.3%
November 06, 2021 1,128 -4 -0.4%
November 05, 2021 1,132 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,133 -3 -0.3%
October 30, 2021 1,136 -2 -0.2%
October 29, 2021 1,138 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,140 -3 -0.3%
October 27, 2021 1,143 +288 +33.7%
August 26, 2021 855 +2 +0.3%
August 25, 2021 853 +3 +0.4%
August 24, 2021 850 +11 +1.4%
August 23, 2021 839 +2 +0.3%
August 22, 2021 837 +2 +0.3%
August 21, 2021 835 +14 +1.8%
August 20, 2021 821 +12 +1.5%
August 19, 2021 809 +11 +1.4%
August 18, 2021 798 +21 +2.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs