SAMBANDHA on Clubhouse

SAMBANDHA Clubhouse
2.2k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

💃❤️SAMBANDHA ❤️🕺
म र ऊ ? मेरो र उसको ? उसको र उसको ? अनि क-कस्को ? के सम्बन्ध ? कुन सम्बन्ध ? कस्तो सम्बन्ध ? यसरी धेरै प्रश्नहरूमा सम्बन्ध खोजिन्छ but हाम्रो घर मा सम्बन्ध खोजीदैन मात्र सम्बन्ध जोडीन्छ।

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 2,280 -1 -0.1%
December 22, 2023 2,281 +1 +0.1%
November 10, 2023 2,280 0 0.0%
October 10, 2023 2,280 +1 +0.1%
September 10, 2023 2,279 0 0.0%
August 13, 2023 2,279 -1 -0.1%
July 11, 2023 2,280 -1 -0.1%
June 18, 2023 2,281 -24 -1.1%
March 17, 2023 2,305 +5 +0.3%
September 19, 2022 2,300 -100 -4.2%
May 28, 2022 2,400 -100 -4.0%
March 27, 2022 2,500 -100 -3.9%
March 12, 2022 2,600 +143 +5.9%
November 23, 2021 2,457 +27 +1.2%
November 22, 2021 2,430 +80 +3.5%
November 20, 2021 2,350 +43 +1.9%
November 19, 2021 2,307 +55 +2.5%
November 18, 2021 2,252 +14 +0.7%
November 17, 2021 2,238 +62 +2.9%
November 16, 2021 2,176 +65 +3.1%
November 15, 2021 2,111 +5 +0.3%
November 14, 2021 2,106 +39 +1.9%
November 13, 2021 2,067 +44 +2.2%
November 12, 2021 2,023 +79 +4.1%
November 11, 2021 1,944 +252 +14.9%
November 10, 2021 1,692 +118 +7.5%
November 09, 2021 1,574 +4 +0.3%
November 08, 2021 1,570 +370 +30.9%
November 07, 2021 1,200 +157 +15.1%
November 05, 2021 1,043 +253 +32.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs