మన పల్లె ముచ్చట్లు on Clubhouse

మన పల్లె ముచ్చట్లు Clubhouse
1.3k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

మన పల్లెటూరి ముచ్చట్లు, మన విశేషాలు అందరికి తెలియాలి అనేది మా అభిప్రాయం..
రూప కర్తలు..
@anchor nani yadav

తెలుగులో మాట్లాడుదాం,

మన పల్లె ముచ్చట్లు,
ఆటలు, పాటలు, కథలు, అన్ని మన పల్లె ముచ్చట్లు మాట్లాడుకుందాం...
మన ఊరిని అందరికి గుర్తు చేద్దాం...

Rules

తెలుగులో మాట్లాడుదాం

అందరూ మాట్లాడాలి అందుకు అందరూ సహకరించాలి, సమయం అందరికి ఇవ్వాలి,

సంసృతి

మన ఊరి ఆచార వ్యవహారాలు

జీవితం.

నిజ జీవితంలో జరిగే వాటికి సంబందించి మాట్లాడుతూఉందాం

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 18, 2022 1,300 +1,300 +130,000.0%
March 11, 2022 0 -1,256 -100.0%
November 23, 2021 1,256 +2 +0.2%
November 22, 2021 1,254 +3 +0.3%
November 21, 2021 1,251 +4 +0.4%
November 20, 2021 1,247 -3 -0.3%
November 19, 2021 1,250 +14 +1.2%
November 16, 2021 1,236 +7 +0.6%
November 14, 2021 1,229 -1 -0.1%
November 13, 2021 1,230 +3 +0.3%
November 10, 2021 1,227 +1 +0.1%
November 09, 2021 1,226 +7 +0.6%
November 06, 2021 1,219 -2 -0.2%
November 04, 2021 1,221 +4 +0.4%
November 01, 2021 1,217 +5 +0.5%
October 31, 2021 1,212 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,211 +6 +0.5%
October 29, 2021 1,205 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,204 +457 +61.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs