HINDUTVA 🚩 on Clubhouse

HINDUTVA 🚩 Clubhouse
8.5k Members
Updated: Sep 12, 2023

Description

JAI SHI RAM🚩
HINDU RASHTRA🚩

ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ|
ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ||
ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ|
ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ||
Respect Sanaathana Dharma 🙏🚩:

Rules

Respect Sanaathana Dharma🚩🚩

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2023 8,537 +100 +1.2%
August 14, 2023 8,437 +102 +1.3%
July 12, 2023 8,335 +208 +2.6%
March 18, 2023 8,127 +40 +0.5%
March 03, 2023 8,087 +87 +1.1%
January 12, 2023 8,000 +100 +1.3%
December 20, 2022 7,900 +100 +1.3%
November 12, 2022 7,800 +100 +1.3%
November 06, 2022 7,700 +100 +1.4%
October 04, 2022 7,600 +100 +1.4%
August 21, 2022 7,500 +100 +1.4%
August 14, 2022 7,400 +200 +2.8%
July 19, 2022 7,200 +100 +1.5%
July 06, 2022 7,100 +100 +1.5%
June 17, 2022 7,000 +100 +1.5%
April 24, 2022 6,900 +100 +1.5%
March 27, 2022 6,800 +100 +1.5%
March 12, 2022 6,700 +320 +5.1%
November 24, 2021 6,380 +8 +0.2%
November 20, 2021 6,372 -1 -0.1%
November 19, 2021 6,373 -1 -0.1%
November 17, 2021 6,374 -5 -0.1%
November 14, 2021 6,379 +4 +0.1%
November 13, 2021 6,375 -1 -0.1%
November 12, 2021 6,376 -1 -0.1%
November 11, 2021 6,377 +6 +0.1%
November 09, 2021 6,371 +4 +0.1%
November 08, 2021 6,367 +1 +0.1%
November 07, 2021 6,366 +18 +0.3%
November 06, 2021 6,348 +20 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs