ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಭಾರತ on Clubhouse

ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಭಾರತ Clubhouse
1.7k Members
Updated: Nov 10, 2023

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 10, 2023 1,791 +9 +0.6%
October 11, 2023 1,782 +9 +0.6%
September 11, 2023 1,773 +2 +0.2%
August 13, 2023 1,771 +3 +0.2%
July 11, 2023 1,768 0 0.0%
June 18, 2023 1,768 +15 +0.9%
March 17, 2023 1,753 -47 -2.7%
December 01, 2022 1,800 +100 +5.9%
June 30, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 12, 2022 1,600 +435 +37.4%
November 24, 2021 1,165 +1 +0.1%
November 22, 2021 1,164 +2 +0.2%
November 21, 2021 1,162 +4 +0.4%
November 18, 2021 1,158 -1 -0.1%
November 16, 2021 1,159 +2 +0.2%
November 14, 2021 1,157 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,155 +1 +0.1%
November 11, 2021 1,154 +4 +0.4%
November 10, 2021 1,150 +1 +0.1%
November 07, 2021 1,149 +3 +0.3%
November 06, 2021 1,146 +4 +0.4%
November 04, 2021 1,142 +6 +0.6%
November 01, 2021 1,136 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,137 +3 +0.3%
October 30, 2021 1,134 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,133 +189 +20.1%
August 25, 2021 944 +9 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs