شمس و مولانا - خط سوم on Clubhouse

شمس و مولانا - خط سوم Clubhouse
3.4k Members
Updated: Aug 14, 2022

Description

📖🗣خوانش مثنوی در روز های دوشنبه ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران

🔘چون گفتنی باشد و همه ی عالم از ریش من در آویزند که مگو ، بگویم و هر آینه ، اگر چه بعد از هزار سال باشد ، این سخن به آن کس برسد که من خواسته باشم . شمس تبریزی

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 23, 2022 3,400 +100 +3.1%
April 03, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 11, 2022 3,200 +208 +7.0%
November 24, 2021 2,992 +7 +0.3%
November 23, 2021 2,985 +10 +0.4%
November 21, 2021 2,975 +8 +0.3%
November 20, 2021 2,967 +10 +0.4%
November 18, 2021 2,957 +33 +1.2%
November 13, 2021 2,924 +6 +0.3%
November 11, 2021 2,918 +40 +1.4%
November 07, 2021 2,878 +12 +0.5%
November 05, 2021 2,866 +8 +0.3%
November 04, 2021 2,858 -2 -0.1%
November 03, 2021 2,860 +28 +1.0%
October 30, 2021 2,832 +17 +0.7%
October 28, 2021 2,815 +20 +0.8%
October 26, 2021 2,795 +389 +16.2%
August 27, 2021 2,406 +1 +0.1%
August 26, 2021 2,405 +6 +0.3%
August 25, 2021 2,399 +3 +0.2%
August 24, 2021 2,396 +6 +0.3%
August 23, 2021 2,390 +5 +0.3%
August 21, 2021 2,385 +3 +0.2%
August 20, 2021 2,382 +9 +0.4%
August 19, 2021 2,373 +3 +0.2%
August 18, 2021 2,370 +92 +4.1%
July 31, 2021 2,278 +161 +7.7%
July 08, 2021 2,117 +9 +0.5%
July 06, 2021 2,108 +5 +0.3%
July 05, 2021 2,103 +6 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs