Kim on Clubhouse

Kim Clubhouse
3.3k Members
Updated: Nov 25, 2023

Description

关于Clubhouse 直播时间调整的通知
自本周起, Clubhouse (CH) 直播提前一天,由星期日直播一改为星期六直播一,直播一时间不变。
自本周起,《王剑每日观察》周日 (纽约时间) 休息一天。
更新后的节目播出时刻表如下:
北美时区:
周一至周五: 直播一、直播二
周六: CH直播、会员直播
周日: 休息
亚洲时区:
周一: 直播一
周二至周五: 直播一、直播二
周六: 直播二、CH直播
周日: 会员直播
直播一时间: 纽约: 10:30,北京: 22:30,东京: 23:30,伦敦: 15:30,悉尼: 00:30
直播二时间: 纽约: 20:30,北京: 08:30,东京: 09:30,伦敦: 01:30,悉尼: 10:30
会员直播: 纽约: 20:30,北京: 08:30,东京: 09:30,伦敦: 01:30,悉尼: 10:30
Clubhouse直播: 纽约: 10:30,北京: 22:30,东京: 23:30,伦敦: 15:30,悉尼: 00:30
王剑敬启
2021年6月2日
研讨范围:中国问题、中美关系、香港问题、两岸关系、地缘政治、中国经济、国际政治。

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 25, 2023 3,382 +3 +0.1%
October 22, 2023 3,379 +11 +0.4%
September 22, 2023 3,368 +5 +0.2%
August 24, 2023 3,363 +6 +0.2%
July 21, 2023 3,357 +17 +0.6%
June 26, 2023 3,340 +1 +0.1%
March 23, 2023 3,339 +5 +0.2%
March 07, 2023 3,334 +545 +19.6%
November 24, 2021 2,789 +3 +0.2%
November 22, 2021 2,786 +3 +0.2%
November 21, 2021 2,783 +6 +0.3%
November 20, 2021 2,777 +18 +0.7%
November 19, 2021 2,759 +11 +0.5%
November 16, 2021 2,748 +8 +0.3%
November 15, 2021 2,740 +54 +2.1%
November 13, 2021 2,686 +2 +0.1%
November 12, 2021 2,684 +9 +0.4%
November 10, 2021 2,675 +72 +2.8%
November 04, 2021 2,603 +46 +1.8%
October 31, 2021 2,557 +736 +40.5%
August 26, 2021 1,821 +2 +0.2%
August 25, 2021 1,819 +3 +0.2%
August 24, 2021 1,816 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,815 +64 +3.7%
August 21, 2021 1,751 +1 +0.1%
August 20, 2021 1,750 +1,718 +5,368.8%
August 18, 2021 32 -1,709 -98.2%
August 16, 2021 1,741 +1 +0.1%
August 15, 2021 1,740 +2 +0.2%
August 14, 2021 1,738 +204 +13.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs