MĶý,,11 on Clubhouse

Updated: Oct 3, 2022
MĶý,,11 Clubhouse
303 Followers
336 Following
Apr 25, 2021 Registered
@shanshenco22 Username

Bio

𓅓♕✪🅵🅲 🅼🅰︎🆁🆀🅰︎🅰︎🅽🌿💉
🏴‍☠️🎤 Xumaanta shera """:"""garey Qac Qic Quc 🙃😜😜🔥🔥🔥🩸💉 ☠︎︎☞︎𓀿🅼🆁 🅲🅰︎🅰︎🆃🅾︎ 🄾🄾 🅲🅰︎🅽🅰︎🅰︎🅽🆃🅴 C̥ͦi̥ͦy̥ͦḁͦḁͦl̥ͦ k̥ͦi̥ͦi̥ͦs̥ͦi̥ͦ 🅳🅰︎🅽🆈🅰︎🆁 🅵🅰︎🅼🅸🅻🆈 ☠︎︎☞︎𓀿 🤣

𝐿𝑂𝐼𝑁𝑆 🦁🏴‍☠️

C̶A̶T̶O̶✪S̶T̶A̶R̶B̶O̶Y̶🎤
R̶E̶A̶L̶ W̶A̶R̶Y̶A̶ 🎤
D͎A͎F͎A͎Y͎E͎ M͎B͎🎤.
K͎A͎P͎T͎E͎N͎E͎N͎🎤
A͎H͎M͎E͎D͎ W͎E͎L͎I͎🎤
O̶M̶G̶D̶.̶D̶ B̶O̶S̶S̶🎤
O͎F͎F͎L͎I͎N͎E͎ S͎G͎🎤. Ȃ̈d͜͡n̆̈ă̈n̆̈🎤 ☠llemis☠ Æãğęýģå😜☠ kadhamaw

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 03, 2022 303 -1 -0.4%
August 11, 2022 304 -1 -0.4%
July 06, 2022 305 -1 -0.4%
May 29, 2022 306 -8 -2.6%
April 22, 2022 314 -1 -0.4%
March 14, 2022 315 -9 -2.8%
January 16, 2022 324 -7 -2.2%
December 09, 2021 331 -8 -2.4%
October 31, 2021 339 -11 -3.2%
September 25, 2021 350 -6 -1.7%

Charts

Member of

More Clubhouse users