Fc marqaan on Clubhouse

Fc marqaan Clubhouse
2.8k Members
👥 Social Issues Topic
Updated: Jun 23, 2022

Description

🌿𓅓♕✪🅵🅲 🅼🅰︎🆁🆀🅰︎🅰︎🅽 ✪ ♕𓅓 🌿
🪖🎖🐐𓅓꧁M̶A̶D̶A̶X̶W̶A̶Y̶N̶A̶H̶A̶ F̶C̶ M̶A̶R̶Q̶A̶A̶N̶🌿𝗚𝗲𝗻𝗮𝗿𝗮𝗹 𝗗𝗮𝗳𝗮𝗮𝘆𝗲🐐🌿🌿

Rules

1. 🆇🆄🆂🅷🅼🅰︎🅳

X͎U͎S͎H͎M͎A͎D͎ I͎Y͎O͎ W͎A͎N͎A͎A͎G͎ D͎H͎A͎N͎ W͎A͎L͎B͎O͎ A͎H͎

2.𝙈𝙪𝙩𝙚 𝙜𝙖𝙖𝙡 𝙢𝙖𝙟𝙞𝙧𝙩𝙤 🅻🅺🅽 𝙎𝙞𝙩𝙤𝙤𝙨𝙖 🌿

𝙌𝙖𝙖𝙗𝙤 𝙢𝙚𝙜𝙖🎤🌿🌿

3.𝙌𝙖𝙗𝙞𝙡𝙠𝙪 𝙘𝙚𝙚𝙗 𝙢𝙖 𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙦𝙖𝙗𝙮𝙖𝙡𝙖𝙙𝙖 𝙭𝙪𝙪𝙣

𝙃𝙖𝙣𝙖 𝙙𝙚𝙚𝙦𝙙𝙤 𝙨𝙤𝙢𝙖𝙡𝙞𝙣𝙞𝙢𝙖𝙙𝙖🇸🇴

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 03, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 11, 2022 2,700 +201 +8.1%
November 23, 2021 2,499 +2 +0.1%
November 21, 2021 2,497 +1 +0.1%
November 20, 2021 2,496 +4 +0.2%
November 17, 2021 2,492 +2 +0.1%
November 16, 2021 2,490 +1 +0.1%
November 14, 2021 2,489 +2 +0.1%
November 13, 2021 2,487 +3 +0.2%
November 11, 2021 2,484 -1 -0.1%
November 09, 2021 2,485 +2 +0.1%
November 05, 2021 2,483 +2 +0.1%
November 04, 2021 2,481 +5 +0.3%
October 31, 2021 2,476 -2 -0.1%
October 30, 2021 2,478 +1 +0.1%
October 29, 2021 2,477 -2 -0.1%
October 27, 2021 2,479 +6 +0.3%
August 24, 2021 2,473 +3 +0.2%
August 17, 2021 2,470 -2 -0.1%
August 16, 2021 2,472 -3 -0.2%
July 31, 2021 2,475 +4 +0.2%
July 08, 2021 2,471 +3 +0.2%
July 06, 2021 2,468 +2 +0.1%
July 03, 2021 2,466 -1 -0.1%
July 02, 2021 2,467 +6 +0.3%
June 30, 2021 2,461 -4 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs