ശംസുദ്ധീൻ പെരുമ്പട്ട on Clubhouse

Updated: Jun 25, 2022
ശംസുദ്ധീൻ പെരുമ്പട്ട Clubhouse
1.5k Followers
1.5k Following
Jun 6, 2021 Registered
@shamsprmbta Username

Bio

Social worker, writer, Living Dubai,
""""""""""""""""""""""
എഴുത്തും വായനയും ഇഷ്ടം, എഴുതുന്നവരെ അതിലേറെ ഇഷ്ടം,
""""""""'""""""""""""""'
നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനാകാനാണെനിക്കിഷ്ടം

Invited by: Ahamed Koya A

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 22, 2021 1,500 +1,436 +2,243.8%

Member of

More Clubhouse users